Europese Ombudsman bekritiseert Europese Commissie over 'draaideur-affaires' in jaarverslag

vrijdag 20 mei 2022, 11:30

DEN HAAG (PDC i) - De Europese Commissie i zou haar personeel tijdelijk moeten verbieden banen in de particuliere sector aan te nemen als ze een risico van oneerlijke belangenverstrengeling vormen. Zo adviseerde de Europese Ombudsman i Emily O'Reilly i in haar jaarverslag dat deze week uitkwam.

Een van de grootste onderzoeken van de Europese Ombudsman van het afgelopen jaar betrof de 'draaideur-affaires'. De afgelopen jaren hebben vele maatschappelijke organisaties hun bezorgdheid geuit over het feit dat vooraanstaande ambtenaren van de Commissie en andere hogere EU-functies de openbare dienst verlaten voor lobby- en adviesfuncties die een belangenconflict kunnen vormen.

O'Reilly heeft onderzocht of de Commissie zich houdt aan ethische regels bij het goedkeuren van een overstap naar de particuliere sector. Ze constateerde hierbij dat bij een steekproef van 100 onderzochte besluiten over een overstap tussen 2019 en 2021 naar onder andere adviesbureaus, advocatenkantoren, de academische wereld en NGO's, de Commissie slechts twee verzoeken verwierp.

Deze week benoemde O'Reilly dat er enkele verbeteringen zijn geweest maar dat "de Commissie te soepel en zeer terughoudend is om banen te weigeren, zelfs voor een bepaalde periode." En hoewel het onderzoek geen "wanbeheer" aan het licht bracht, wees de Ombudsman wel op een reeks problemen met het huidige systeem.

De Europese Ombudsman treedt op als bemiddelaar tussen de burger en de EU overheid. Zij heeft het recht om aanbevelingen te doen bij de EU instellingen en kwesties aan het Parlement voor te leggen. Andere onderzoeken uit het jaarverslag waar de Europese Ombudsman zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden zijn onder andere de verantwoording van het werk van het grenswachtagentschap Frontex i en de openbaarheid en transparantie van de projecten van de Europese Investeringsbank i (EIB).

Bron: Europese Ombudsman, Politico.eu, Euractiv