Brief lid / fractie; Brief van het lid Slootweg inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

vrijdag 13 mei 2022

Bij wetsvoorstel 34466 - Initiatiefvoorstel Strafbaarstelling van de verheerlijking van terrorisme is een brief ondergebracht.