34316 NL - initiatiefnota
Initiatiefnota over de Wet Markt en Overheid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze initiatiefnota werd op 14 oktober 2015 ingediend door het Tweede Kamerlid Ziengs (VVD) i en Verhoeven (D66) i.

 

1.

Volledige titel

Initiatiefnota van de leden Ziengs en Verhoeven over de Wet Markt en Overheid

2.

Documenten

(7 stuks)

2 14 oktober 2015, geleidende brief, nr. 1     KST343161
Geleidende brief
 
2 14 oktober 2015, initiatiefnota, nr. 2     KST343162
Initiatiefnota
 
2 7 juni 2016, brief, 34487; nr. 1     KST344871
Brief regering; Beleidsreactie evaluatie Wet markt en overheid - Evaluatie Wet markt en overheid
 
2 22 april 2022, brief, nr. 3     KST343163
Brief lid / fractie; Brief van de leden Rahimi en Romke de Jong inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.