Motie Van Baarle over een rijksbreed lobbyverbod voor gewezen bewindspersonen - Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie

Deze motie i is onder nr. 240 toegevoegd aan dossier 28844 - Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie; Motie; Motie van het lid Van Baarle over een rijksbreed lobbyverbod voor gewezen bewindspersonen
Document­datum 14-04-2022
Publicatie­datum 15-04-2022
Nummer KST28844240
Kenmerk 28844, nr. 240
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021-2022

28 844

Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie

Nr. 240

MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE

Voorgesteld 14 april 2022 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om een rijksbreed lobbyverbod in te stellen voor gewezen bewindspersonen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Baarle

kst-28844-240 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 28 844, nr. 240


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.