Vergadering: EP-Commissie Ontwikkelingssamenwerking/EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, Straatsburg

Europees Parlement in Straatsburg
© Maaike Jongema


1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Ontwikkelingssamenwerking (DEVE)

Deze parlementaire commissie i houdt zich bezig met het beleid voor ontwikkelingssamenwerking van de EU en met de uitzending van verkiezingswaarnemers.

De commissie bestaat uit 51 leden. Zij speelt een belangrijke rol bij de bepaling van de uitgaven van de EU voor ontwikkelingshulp, en controleert de activiteiten en uitgaven van de Europese Commissie op dit gebied.

3.

EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met de rechten van de burgers van de EU, bestrijding van discriminatie, vrij verkeer van personen, asiel en migratie en de samenwerking bij de rechtsgang.

Deze commissie telt 69 leden. De belangrijkste taak van de commissie is de wetgeving en het democratisch toezicht op het beleid dat de Europese Unie in staat stelt haar burgers vrijheid, veiligheid te bieden. Hierbij zorgt de commissie ervoor dat de waarden uit het EU-Handvest van de grondrechten i in de gehele Europese Unie worden gehandhaafd.

4.

Meer over...

5.

Meer informatie