36061 NL - wetsvoorstel
Vijfde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 (aanvullende coronasteunmaatregelen)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 24 maart 2022 ingediend door de minister van Economische Zaken en Klimaat, Adriaansens i.

 

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) inzake coronasteunmaatregelen

1.

Volledige titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende coronasteunmaatregelen)

2.

Documenten

(9 stuks)

2 23 maart 2022, voorstel van wet, nr. 1     KST360611
Voorstel van wet
 
2 23 maart 2022, memorie van toelichting, nr. 2     KST360612
Memorie van toelichting
 
2 21 april 2022, verslag, nr. 3     KST360613
Verslag (blanco)
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.