36047 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 1 maart 2022 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Sneller (D66) i en Kathmann (PvdA) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om de toegankelijkheid van verkiezingen te bevorderen door kiezers de mogelijkheid te bieden voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd hun stem uit te brengen in het stemlokaal.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Sneller en Kathmann tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal)

2.

Documenten

(7 stuks)

2 1 maart 2022, geleidende brief, nr. 1     KST360471
Geleidende brief
 
2 1 maart 2022, voorstel van wet, nr. 2     KST360472
Voorstel van wet
 
2 1 maart 2022, memorie van toelichting, nr. 3     KST360473
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.