Twee amendementen ingediend op wetsvoorstel 35925 XVI - Vaststelling begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022

donderdag 2 december 2021

Bij wetsvoorstel 35925 XVI - Vaststelling begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 zijn twee amendementen ondergebracht.