Brief van de minister van VWS over voortgangsbrief transgenderzorg

woensdag 24 november 2021

Bij dossier 31016 - Ziekenhuiszorg en wetsvoorstel 34650 - Initiatiefvoorstel Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen is een brief ondergebracht.

Bijlagen