Verslag van een schriftelijk overleg Eerste Kamer uitgebracht over de stand van zaken van het wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring en de novelle ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen - Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)

dinsdag 23 november 2021

Bij wetsvoorstellen 34309 - Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring en 35501 - Wijziging Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het oog op handhaving en maatregelen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen is een verslag van een schriftelijk overleg ondergebracht.

Bijlage