34309 NL - wetsvoorstel
Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 1 oktober 2015 ingediend door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Dijkhoff i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het, mede gelet op richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU L 348/98) wenselijk is een nieuwe regeling te treffen voor het regime en de wijze van tenuitvoerlegging van de vreemdelingenbewaring, rekening houdend met het bijzondere karakter van de vreemdelingenbewaring als dwangmaatregel in het terugkeerproces van vreemdelingen die niet rechtmatig in Nederland verblijven.

1.

Volledige titel

Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en elf amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vijf moties ingediend.

4.

Documenten

(87 stuks)

2 1 oktober 2015, koninklijke boodschap, nr. 1     KST343091
Koninklijke boodschap
 
2 1 oktober 2015, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 1 oktober 2015, voorstel van wet, nr. 2     KST343092
Voorstel van wet
 
2 1 oktober 2015, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 1 oktober 2015, memorie van toelichting, nr. 3     KST343093
Memorie van toelichting
 
2 1 oktober 2015, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, het betrokken EU-dossier, de betrokken EU-wetgeving, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de aanstaande behandeling van dit dossier het woord zullen voeren en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.