Besluitpunt "Noties over het woonbeleid"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2021-10-01
volgnummer 53
 

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. / Ollongren - 5 oktober 2021 / Noties over het woonbeleid - 2021Z17175

Voorstel:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hfst. VII) d.d. 15 november 2021