Tweedeling voorkomen

Met dank overgenomen van M.H. (Mirjam) Bikker i, gepubliceerd op donderdag 16 september 2021, 23:04.

Tweedeling voorkomen, kwetsbaren beschermen en zeker stellen dat de mensen in de zorg het volhouden. Dat zijn steeds de belangrijkste ijkpunten geweest in onze keuzes in deze coronacrisis. In dat licht is het belangrijk dat we elkaar vasthouden en groeiend wantrouwen en polarisatie tegengaan. We zien mogelijkheden om maatregelen te nemen waarmee dat kan. Zet ruim in op het verspreiden van gratis testen en investeer in goede voorlichting, zeker in kwetsbare wijken. Daarin zullen we de komende maanden een extra mijl moeten gaan om de vaccinatiegraad ook daar - en op basis van vrijwilligheid - te verhogen.

Wij willen het OMT met spoed om advies vragen om dergelijke maatregelen verder uit te werken. Naar onze overtuiging zijn deze minder ingrijpende maatregelen nog niet uitgeput. De coronatoegangspas die het kabinet nu grootschalig wil invoeren gaat voor de ChristenUnie-fractie te ver. Dit is niet een aanpak vanuit vertrouwen in de samenleving en dreigt de tweedeling te vergroten. Wij blijven ons inzetten voor een aanpak die tweedeling in de samenleving voorkomt.