Mr. M.H. (Mirjam) Bikker

foto Mr. M.H. (Mirjam) Bikker
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Nienke van Denderen
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Mirjam Bikker (1982) is sinds 31 maart 2021 lid van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie i. Op 17 januari 2023 volgde zij Gert-Jan Segers i op als fractievoorzitter en politiek leider van de ChristenUnie. Daarvoor was zij van 9 juni 2015 tot 31 maart 2021 lid van de Eerste Kamer en in 2019-2021 fractievoorzitter. Mevrouw Bikker was zeven jaar gemeenteraadslid in Utrecht (tevens fractievoorzitter) en beleidsmedewerker van de ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer was zij voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als Tweede Kamerlid houdt zij zich behalve met het algemene politieke beleid bezig met onder meer zorg, justitie en veiligheid, binnenlandse zaken, koninklijk huis, sport en Groningen.

ChristenUnie
in de periode 2015-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Mirjam Hannah (Mirjam)

geboorteplaats en -datum
Gouda, 8 september 1982

levensbeschouwing
Protestants (Gereformeerde Bond in PKN)

2.

Partij/stroming

partij(en)
ChristenUnie

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • fractiemedewerker ChristenUnie, gemeenteraad van Utrecht, van april 2004 tot maart 2006
 • beleidsmedewerker ChristenUnie-fractie, Provinciale Staten van Utrecht, van april 2005 tot september 2006
 • lid gemeenteraad van Utrecht, van 16 maart 2006 tot 24 januari 2013 (werd in 2009 en 2011 tijdelijk vervangen vanwege zwangerschaps- en bevallingsverlof)
 • beleidsmedewerker binnenlandse zaken, koninkrijksrelaties, algemene zaken en koninklijk huis, ChristenUnie-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van november 2008 tot januari 2010
 • beleidsmedewerker justitie, grondrechten en binnenlandse zaken, ChristenUnie-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2013 tot 2015
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 9 juni 2015 tot 1 september 2016
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 22 december 2016 tot 31 maart 2021
 • fractievoorzitter ChristenUnie, Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 11 mei 2019 tot 31 maart 2021
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 31 maart 2021
 • fractievoorzitter ChristenUnie, Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 17 januari 2023

tijdelijke vervanging Kamerlid
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet als Eerste Kamerlid van 13 september tot 22 december 2016 vervangen door Herman Sietsma

4.

Partijpolitieke functies

overzicht
 • politiek leider ChristenUnie, vanaf 17 januari 2023

vorige
 • campagneleider ChristenUnie, gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht, 2014
 • fractievoorzitter ChristenUnie, gemeenteraad van Utrecht, van 16 maart 2006 tot 24 januari 2013 (sinds 2010 als eenpersoonsfractie)
 • fractiesecretaris ChristenUnie, Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 23 juni 2015 tot 11 juni 2019
 • fractiesecretaris en vicefractievoorzitter ChristenUnie, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 maart 2021 tot 17 januari 2023

lijsttrekkerschappen
 • lijsttrekker ChristenUnie, gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht, 2006 en 2010
 • lijsttrekker ChristenUnie, Eerste Kamerverkiezingen 2019
 • lijsttrekker ChristenUnie, Tweede Kamerverkiezingen 2023, van 30 september 2023 tot 23 november 2023

5.

Nevenfuncties

huidige
 • redacteur tijdschrift "Wapenveld", vanaf juli 2016
 • lid bestuur Stichting SBI Prinsjesdag Ontbijt, vanaf 1 mei 2020

vorige
 • preses Sola Scriptura, christelijke studentenvereniging te Utrecht, uitgaande van CSFR, van april 2004 tot mei 2005
 • preses christelijke studentenvereniging CSFR te Utrecht, van januari 2006 tot januari 2007

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorziter vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 18 juni 2019 tot 31 maart 2021
 • lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 11 mei 2019 tot 31 maart 2021

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid Comité van Aanbeveling Joods Monument Utrecht

6.

Opleiding

primair onderwijs
 • Chr. basisschool "Shalomschool" te Moordrecht, van 1986 tot 1993
 • Prot.Chr. basisisschool "Da Costa" te Nunspeet, van 1993 tot 1994

voortgezet onderwijs
 • v.w.o., Lambert Franckens College te Elburg, van 1994 tot 2000

academische studie
 • Nederlands recht: staats- en bestuursrecht, Rijksuniversiteit Utrecht, tot 2008

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Eerste Kamerlid behalve met algemeen beleid bezig met justitie en veiligheid en onderwijs, cultuur en wetenschap
 • Hield zich voor zij fractievoorzitter werd bezig met justitie, rechtsbescherming, beleid mensenhandel, volksgezondheid, welzijn en sport, kansspelbeleid, beleid mensenhandel, medische ethiek en langdurige zorg
 • Nam in 2021 van Joël Voordewind de verdediging over een door hem samen met zes anderen (PvdA, CDA, GroenLinks, SGP, SP en 50PLUS) ingediend initiatiefwetsvoorstel over integrale suïcidepreventie. Het wetsvoorstel werd in 2024 aangenomen. (35.754)
 • Nam in 2023 van Gert-Jan Segers de verdediging (samen met Jan Paternotte, D66) over van een voorstel in om in het reglement van orde bedreigingen als ongeoorloofd gedrag toe te voegen (36.037)
 • Bracht in 2023 samen met Laurens Dassen (Volt) een initiatiefnota uit over de versterking van het parlement. Deze initiatiefnota omvatte bijvoorbeeld een verhoging van het aantal Kamerleden van 150 naar 250 leden, en het organiseren van visiedebatten in de Tweede Kamer (36.406)

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Groeide op in Moordrecht en Nunspeet
 • Haar vader was lid van Provinciale Staten van Gelderland (2007-2009) en secretaris van de RPF

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
lid (preses) Christelijke Studentenvereniging CSFR te Utrecht

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Auke van Eijsden, "'Van bange mensen knapt dit land niet op', Trouw, 17 januari 2023
 • Petra de Koning, "CU'ers: Bikker is 'extreem stabiel'", NRC 17 januari 2023

10.

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

kinderen
3 kinderen

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.