Gert-Jan Segers (CU) presenteert voorstellen voor een nieuwe bestuurscultuur

maandag 19 juli 2021, 9:41

DEN HAAG (PDC i) - Gert-Jan Segers i (ChristenUnie i) publiceerde onlangs 'Een revolutie van dienstbaarheid', een pamflet waarin hij zich uitspreekt over hoe de overheid zich zou moeten verhouden tot haar burgers. Centraal staan zijn kritiek op de bestuurscultuur en het gebrek aan tegenmacht, en zijn angst dat het uitblijven van verandering zal leiden tot toenemend cynisme van de burger jegens de politiek.

In zijn pamflet presenteert Segers verschillende concrete voorstellen. Zo pleit hij voor een dualisme-akkoord dat gesloten moet worden tussen de nieuwe regeringspartijen. Hierin moet het kabinet aangeven hoe het van plan is om de informatievoorziening naar de Kamer vorm te geven. Daarnaast moet de Tweede Kamer wetten uitgebreider behandelen en voorzien van een 'hardheidsclausule', waardoor een uitvoeringsinstantie af kan wijken van wetten vanwege 'menselijke redenen'.

Twee andere voorstellen raken de Nederlandse rechtsstaat in bredere zin. Volgens de leider van de ChristenUnie moet de bevoegdheid van de Nationale Ombudsman i worden uitgebreid door hem de mogelijkheid te geven om bindende aanwijzingen uit te spreken. Daarnaast geeft Segers in zijn pamflet aan voor de invoering van een Constitutioneel Hof te zijn dat nieuwe wetgeving aan de grondwet moet toetsen i.

In een interview met Trouw geeft Segers aan dat zijn pamflet geen ‘wensenlijst is voor kabinetsdeelname’. Segers stelt zich al lange tijd voorzichtig op als het aankomt op de grote wie-met-wie vraag van de formatiegesprekken. ChristenUnie ‘staat niet te trappelen,’ maar is wel bereid om aan te schuiven als andere samenstellingen voor een nieuwe coalitie niet haalbaar blijken. Het allerbelangrijkste volgens Segers is dat er geen nieuwe verkiezingen komen. ‘Dan neem je de kiezer echt niet serieus.’

Bron: Trouw