Motie in Eerste Kamer bij behandeling van wetsvoorstel 35874 - Aanpassing in procedure voor verlengen Tijdelijke wet maatregelen covid-19

dinsdag 13 juli 2021

Bij wetsvoorstel 35874 - Wijziging Tijdelijke wet maatregelen covid-19 mbt het vereiste van goedkeuring bij wet van een koninklijk besluit tot verlenging is een motie ondergebracht.