35830 NL - ongeclassificeerd
Financieel jaarverslag van het Rijk 2020

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Financieel jaarverslag van het Rijk 2020

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 26 moties ingediend.

3.

Documenten

(80 stuks)

2 19 mei 2021, jaarverslag, nr. 1     KST358301
Jaarverslag; Financieel jaarverslag van het Rijk 2020
 
2 19 mei 2021, bijlage(n), nr. 2     KST358302
Jaarverslag; Bijlagen bij het Financieel jaarverslag van het Rijk 2020
 
2 19 mei 2021, brief, nr. 3     KST358303
Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Staat van de rijksverantwoording 2020
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.