Informateur Tjeenk Willink ontvangt Nationale ombudsman en directeur SCP

dinsdag 13 april 2021, 9:00

DEN HAAG (PDC i) - Informateur Herman Tjeenk Willink i gaat vanmiddag in gesprek met de Nationale ombudsman i Reinier van Zutphen en directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau i over de kabinetsformatie.

Het is gebruikelijk dat er in de eerste fase van een formatie gesproken wordt met adviesorganen van de politiek, zoals de ombudsman en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Vorige week sprak Tjeenk Willink met alle zeventien fractievoorzitters en op maandag kwam de nieuwe Kamervoorzitter Vera Bergkamp i bij hem op gesprek. Hij heeft drie weken de tijd gekregen om tot een advies te komen over de formatie.

Biografische informatie

Reinier van Zutphen

Kim Putters

Bron: NOS