Profielschets: aan welke voorwaarden moet de Voorzitter van de Tweede Kamer voldoen?

donderdag 25 maart 2021, 12:00

DEN HAAG (PDC i) - De Tweede Kamer i heeft een ontwerp vastgesteld voor een profielschets van de nieuw te benoemen Voorzitter i van de Kamer. Het is sinds 1998 gebruikelijk dat de Kamer voor het kiezen van een voorzitter een profielschets vaststelt. Leden die in aanmerking willen komen voor de functie, moeten bij voorkeur aan de volgende voorwaarden voldoen:

Kennis en vaardigheden

 • Gedegen parlementaire ervaring;
 • Bij voorkeur ruime (bestuurlijke) Kamerervaring;
 • Inzicht in de staatsrechtelijke verhoudingen;
 • Gebleken kennis van en respect voor het Reglement van Orde en de gebruiken;
 • Kunnen leidinggeven aan het Kamerwerk, niet alleen met inhoudelijke kennis van zaken en politiek, maar ook met begrip voor de mogelijkheden van het ambtelijk apparaat;
 • Managementcapaciteiten.

Persoonlijke eigenschappen

 • Gezaghebbend kunnen optreden;
 • Een groot draagvlak hebben in de Kamer en steun en vertrouwen genieten;
 • Een goede vertegenwoordiger van de Kamer zijn in binnen- en buitenland;
 • Sociale en contactuele vaardigheden;
 • De Kamervoorzitter moet boven de partijen staan;
 • Vernieuwingsgezindheid, gericht op verbetering, waaronder het gebruik van nieuwe media;
 • Gevoel voor ontwikkelingen in de samenleving die van belang zijn voor de democratie.

De Voorzitter moet volledig beschikbaar zijn voor het voorzitterschap.

Vervolg

De ontwerpprofielschets wordt, zoals het Reglement van Orde van de Tweede Kamer i voorschrijft, vastgesteld door de Kamer in oude zitting. De nieuwe Tweede Kamer zal in haar eerste zitting een definitieve profielschets vaststellen. Vervolgens kunnen Tweede Kamerleden zich kandideren voor het Kamervoorzitterschap.

Huidig Kamervoorzitter Khadija Arib i liet al weten een nieuwe termijn te ambiëren. Het is aan de nieuwe Tweede Kamer om te stemmen over een nieuwe voorzitter. Wie dat wordt, zal in de eerste week van april duidelijk worden.

Bron: TK 2020-2021, 35777, nr. 1 en 2, de Volkskrant