Motie Bergkamp/Van den Berg over een oplossing voor mensen die niet terechtkunnen bij hun chiropractor of osteopaat - Ziekenhuiszorg

Deze motie i is onder nr. 315 toegevoegd aan dossier 31016 - Ziekenhuiszorg.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Ziekenhuiszorg; Motie; Motie van de leden Bergkamp en Van den Berg over een oplossing voor mensen die niet terechtkunnen bij hun chiropractor of osteopaat
Document­datum 14-01-2021
Publicatie­datum 14-01-2021
Nummer KST31016315
Kenmerk 31016, nr. 315
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

31 016

Ziekenhuiszorg

Nr. 315

MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VAN DEN BERG

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat veel mensen met ingrijpende fysieke klachten tijdens de lockdown niet terechtkunnen bij hun chiropractor of osteopaat, omdat zij niet kwalificeren als medisch contactberoep;

overwegende dat ze daardoor worden beperkt in hun functioneren;

verzoekt de regering, op korte termijn in samenspraak met huisartsen en fysiotherapeuten tot een oplossing te komen voor deze mensen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp Van den Berg

kst-31016-315 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 31 016, nr. 315


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.