Motie Remco Dijkstra over afspraken met Amsterdam over de realisatie van het project Zuidasdok - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021

Deze motie i is onder nr. 17 toegevoegd aan wetsvoorstel 35570 A - Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2021 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021; Motie; Motie van het lid Remco Dijkstra over afspraken met Amsterdam over de realisatie van het project Zuidasdok
Document­datum 07-12-2020
Publicatie­datum 08-12-2020
Nummer KST35570A17
Kenmerk 35570 A, nr. 17
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-2021

35 570 A

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021

Nr. 17

MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 7 december 2020 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Rijk en regio al tijden in gesprek zijn over een oplossing voor de financiële tegenvaller in het project Zuidasdok;

overwegende dat de Kamer in eerdere moties gevraagd heeft naar de voortgang van het Zuidasdok;

verzoekt de regering, afspraken te maken met de stad Amsterdam, waarbij het uitgangspunt is dat Amsterdam minstens 50% bijdraagt aan de verdere realisatie van het project Zuidasdok,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remco Dijkstra

kst-35570-A-17 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 570 A, nr. 17


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.