35645 NL - wetsvoorstel
Novelle Wet vliegbelasting

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 24 november 2020 ingediend door de staatssecretaris van Financiën, Vijlbrief i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is het bij koninklijke boodschap van 13 mei 2019 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet vliegbelasting) (Kamerstukken 35205) op een enkel punt aan te passen.

Het wetsvoorstel is een novelle i bij het wetsvoorstel Wet vliegbelasting i.

1.

Volledige titel

Novelle Wet vliegbelasting

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een amendement ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

(25 stuks)

2 23 november 2020, koninklijke boodschap, nr. 1     KST356451
Koninklijke boodschap - Wijziging van de Wet vliegbelasting
 
2 23 november 2020, voorstel van wet, nr. 2     KST356452
Voorstel van wet - Wijziging van de Wet vliegbelasting
 
2 23 november 2020, memorie van toelichting, nr. 3     KST356453
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet vliegbelasting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.