Amendement ingediend op wetsvoorstel 35578 - Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 3 december 2020
kalender

Amendement ingediend op wetsvoorstel 35578 - Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen

maandag 26 oktober 2020

Bij wetsvoorstel 35578 - Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II en de Woningwet (eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen) is een amendement ondergebracht.