35591 NL - initiatiefnota
Initiatiefnota over de aanpak van hufterig gedrag in het verkeer

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze initiatiefnota werd op 8 oktober 2020 ingediend door het Tweede Kamerlid Postma (CDA) i.

 

1.

Volledige titel

Initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer acht moties ingediend.

3.

Documenten

(30 stuks)

2 7 oktober 2020, geleidende brief, nr. 1     KST355911
Geleidende brief
 
2 7 oktober 2020, initiatiefnota, nr. 2     KST355912
Initiatiefnota
 
2 18 december 2020, brief, nr. 3     KST355913
Brief regering; Reactie op de initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.