35570 C NL - wetsvoorstel
Vaststelling begroting provinciefonds 2021

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 15 september 2020 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ollongren i, en de staatssecretaris van Financiën, Vijlbrief i.

 

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het provinciefonds.

1.

Volledige titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2021

2.

Documenten

(34 stuks)

2 15 september 2020, voorstel van wet, nr. 1     KST35570C1
Voorstel van wet
 
2 15 september 2020, memorie van toelichting, nr. 2     KST35570C2
Memorie van toelichting
 
2 16 september 2020, advies Raad van State en nader rapport, nr. 3     KST35570C3
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.