Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 4 september 2020

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 4 september 2020
Document­datum 04-09-2020
Publicatie­datum 04-09-2020
Kenmerk C.J.M. Roovers 2020A03119 18
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 4 september 2020

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

 

Volgcommissie(s):

BiZa

i.v.m. agendapunt

55

 

BuHa-OS

i.v.m. agendapunt

55

 

BuZa

i.v.m. agendapunt

21, 55

 

DEF

i.v.m. agendapunt

55

 

EU

i.v.m. agendapunt

17, 54

 

EZK

i.v.m. agendapunt

35, 36, 55

 

FIN

i.v.m. agendapunt

4, 44, 58, 62

 

I&W

i.v.m. agendapunt

36, 37, 51, 55, 63

 

J&V

i.v.m. agendapunt

16, 45, 47, 55

 

KR

i.v.m. agendapunt

34, 55

 

LNV

i.v.m. agendapunt

36, 55

 

OCW

i.v.m. agendapunt

36, 44, 55

 

SZW

i.v.m. agendapunt

55

 

VWS

i.v.m. agendapunt

37, 55

Document:    Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 3

september 2020

Brievenlijst

 • 1. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

Algemene Zaken

Geen agendapunten Binnenlandse Zaken

 • 2. 
  Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Noot:

Reactie op het integraal verbeterplan ProDemos

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 juni 2020

Reactie op het integraal verbeterplan ProDemos - 31475-25 Voor kennisgeving aangenomen.

Er is van geen van de fracties inbreng ontvangen voor het schriftelijk overleg, waarvan de termijn op 14 juli is gesloten.

 • 3. 
  Agendapunt:
 
 • 3. 
  Agendapunt:

Zaak:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis en vergoeding rouwvervoer) (Kamerstuk 35478)

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 28 mei 2020

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis en vergoeding rouwvervoer) - 35478

Besluit:

Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 juli 2020

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35478-3

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 4. 
  Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (Kamerstuk 35480)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 mei 2020

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) - 35480

Besluit:

Volgcommissie(s):

Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk)

FIN

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 juli 2020

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35480-3

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 5. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 juli 2020

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen - 35513

Besluit:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 29 oktober 2020 te 14.00 uur.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 3 september 2019

Stafnotitie - rondetafelgesprek positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland - 2019Z16219

Besluit:

Er zal, ruim voor de vastgestelde inbrengdatum voor het Verslag, een rondetafelgesprek worden gehouden conform het voorstel dat in de stafnotitie is neergelegd met in achtneming van de regels die de Kamer in het kader van de coronamaatregelen heeft vastgesteld.

 • 6. 
  Agendapunt:

Versterking integriteitsbeleid Rijk

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 2 juli 2020

Versterking integriteitsbeleid Rijk - 28844-217

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Rijksdienst dd. 18 november 2020.

 • 7. 
  Agendapunt:

Voortgangsbericht evaluatie Aanwijzingen inzake de rijksinspecties

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 2 juli 2020

Voortgangsbericht evaluatie Aanwijzingen inzake de rijksinspecties - 31490-282

Besluit:

Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling BiZa (VII) 2021.

 • 8. 
  Agendapunt:

Toezegging DigiD voor buitenlandse grensarbeiders gedaan tijdens het Algemeen Overleg GROS van 11 maart 2020 en stand van zaken DigiD eIDAS-verordening

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 2 juli 2020

Toezegging DigiD voor buitenlandse grensarbeiders gedaan tijdens het Algemeen Overleg GROS van 11 maart 2020 en stand van zaken DigiD eIDAS-verordening - 32851-68

Besluit:

Agenderen voor algemeen overleg Digitalisering d.d. 10 december 2020.

 • 9. 
  Agendapunt:

Weerbaar bestuur en Monitor Integriteit en Veiligheid 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 juli 2020

Weerbaar bestuur en Monitor Integriteit en Veiligheid 2020 - 28844-218

Besluit:

Desgewenst betrekken bij plenair debat over integriteit.

 • 10. 
  Agendapunt:

Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. over inrichten van de oude vergaderzaal in de oorspronkelijke stijl (Kamerstuk 34293-92)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 3 juli 2020

Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. over inrichten van de oude vergaderzaal in de oorspronkelijke stijl (Kamerstuk 34293-92) -34293-96

Besluit:

Overlaten aan individuele leden / fracties.

 • 11. 
  Agendapunt:

Kabinetsreactie op het ROB-advies ’Akkoord?! Besturen met akkoorden als evenwichtskunst'

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 juli 2020

Kabinetsreactie op het ROB-advies ’Akkoord?! Besturen met akkoorden als evenwichtskunst' - 35300-VII-133

Besluit:

Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling BiZa (VII) 2021.

 • 12. 
  Agendapunt:

Kabinetsreactie inzake Advies ROB, Decentrale taak is politieke zaak

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 juli 2020

Kabinetsreactie inzake Advies ROB, Decentrale taak is politieke zaak - 3447772

Besluit:

Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling BiZa (VII) 2021.

 • 13. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vagen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming (Kamerstuk 35165-22)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 6 juli 2020

Antwoorden op vagen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming - 3516523

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 14. 
  Agendapunt:

Mogelijk gebruik diensten Clearview door overheidsorganisaties

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 6 juli 2020

Mogelijk gebruik diensten Clearview door overheidsorganisaties - 26643-704

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 15. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de mogelijke gevolgen COVID19 voor de verkiezingen (Kamerstuk 35165-21)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 7 juli 2020

Antwoorden op vragen commissie over de mogelijke gevolgen COVID19 voor de verkiezingen - 35165-24

Besluit:

Noot:

Voor kennisgeving aangenomen.

De minister van BZK is voornemens de Kamer voor 1 september te informeren over de uitkomsten van het overleg met de gemeenten over hoe de komende verkiezingen kunnen worden georganiseerd met inachtneming van maatregelen om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en welke opties daarbij zijn overwogen. In die brief zal ook worden bericht over eventuele wijzigingen die in wet- en regelgeving nodig zullen zijn, voorzien van een tijdpad voor het realiseren daarvan.

 • 16. 
  Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens het plenaire debat over institutioneel racisme, om nadere toelichting op onderzoeken naar algoritmenhoe risicoprofielen bijdragen aan etnisch profileren

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 juli 2020

Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens het plenaire debat over institutioneel racisme, om nadere toelichting op onderzoeken naar algoritmenhoe risicoprofielen bijdragen aan etnisch profileren - 30950-213

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor een algemeen overleg over discriminatie.

J&V

 • 17. 
  Agendapunt:

Fiche: Desinformatie in verband met COVID-19 aanpakken: feiten onderscheiden van fictie

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 juli 2020

Fiche: Desinformatie in verband met COVID-19 aanpakken: feiten onderscheiden van fictie - 22112-2896

Besluit:

Besluit:

Desgewenst betrekken bij de stand van zaken debatten over COVID-19. Agenderen voor algemeen overleg Desinformatie en digitale inmenging d.d. 28 oktober 2020.

Volgcommissie(s):

EU

 • 18. 
  Agendapunt:

Mogelijk provinciaal herindelingsinitiatief voor gemeente Scherpenzeel

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 juli 2020

Mogelijk provinciaal herindelingsinitiatief voor gemeente Scherpenzeel - 2875076

Besluit:

Voor kennisgeving aannemen. De leden ontvangen een overzicht van de herindelingsvoorstellen die volgens planning dit jaar zullen worden ingediend. Langs ambtelijke weg zal het departement worden verzocht de herindelingsvoorstellen zo spoedig mogelijk in te dienen omdat er ditmaal voor de Tweede Kamer, vanwege het verkiezingsreces in februari 2021, een zeer krappe behandelingstijd zal zijn.

 • 19. 
  Agendapunt:

Bestuurlijke reactie BIT- advies programma VRS

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 13 juli 2020

Bestuurlijke reactie BIT- advies programma VRS - 25764-127

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 17 september 2020 te 14.00 uur.

 • 20. 
  Agendapunt:

Reactie op rapporten over governance en financiering GDI

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 13 juli 2020

Reactie op rapporten over governance en financiering GDI - 26643-706

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Digitalisering dd. 10 december 2020.

 • 21. 
  Agendapunt:

Uitstelbrief vervolg-Kamerbrief vervolgonderzoeken naar innovaties in dienstverlening paspoorten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 13 juli 2020

Stand van zaken vervolgonderzoeken naar innovaties in dienstverlening paspoorten - 25764-128

Besluit:

Noot:

Voor kennisgeving aangenomen.

De Kamer zal de brief over de resultaten van vervolgonderzoeken naar mogelijke verbeteringen van de dienstverlening van paspoorten naar verwachting kort na het zomerreces ontvangen.

Volgcommissie(s):

BuZa

 • 22. 
  Agendapunt:

Toezeggingen grensoverschrijdende samenwerking

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 13 juli 2020

Toezeggingen grensoverschrijdende samenwerking - 32851-69

Besluit:

Betrekken bij de begrotingsbehandeling BiZa (VII) 2021.

 • 23. 
  Agendapunt:

Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 juli 2020

Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers) - 35530

Besluit:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 oktober 2020 te 14.00 uur.

 • 24. 
  Agendapunt:

Stand van zaken Huis voor klokkenluiders

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 juli 2020

Stand van zaken Huis voor klokkenluiders - 33258-48

Besluit:

Agenderen voor een algemeen overleg Huis voor klokkenluiders

 • 25. 
  Agendapunt:

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 juli 2020

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal - 35532

Besluit:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 oktober 2020 te 14.00 uur.

 • 26. 
  Agendapunt:

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 juli 2020

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet - 35533

Besluit:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 oktober 2020 te 14.00 uur.

 • 27. 
  Agendapunt:

Zesde evaluatie en reactie Nederland inzake Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 21 juli 2020

Zesde evaluatie en reactie Nederland inzake Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden - 35300-VII-134

Besluit:

Agenderen voor een algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK).

 • 28. 
  Agendapunt:

Uitstelbericht vragen vaste commissie BZK over Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel (Wdo)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 12 augustus 2020

Uitstel beantwoording vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels inzake de erkenning van bedrijfs- en organisatiemiddelen en bijbehorende diensten (Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo) - 34972-49

Besluit:

Noot:

Voor kennisgeving aangenomen.

De staatssecretaris van BZK meldt dat de antwoorden naar verwachting de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken eind augustus zullen bereiken

 • 29. 
  Agendapunt:

Afschrift van de brief aan de Stichting van de Arbeid om de bevindingen van de evaluatie van de Wet Huis voor klokkenluiders te betrekken bij het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 augustus 2020

Afschrift van de brief aan de Stichting van de Arbeid om de bevindingen van de evaluatie van de Wet Huis voor klokkenluiders te betrekken bij het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn - 33258-49

Besluit:

Agenderen voor een algemeen overleg Huis voor klokkenluiders.

 • 30. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels inzake de erkenning van bedrijfs- en organisatiemiddelen en bijbehorende diensten (Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo) (Kamerstuk 34972-48)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 18 augustus 2020

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels inzake de erkenning van bedrijfs- en organisatiemiddelen en bijbehorende diensten (Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo) - 34972-50

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 31. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over o.a. voortgang voorbereiding Wet op de politieke partijen (Kamerstuk 35300-VII-123)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 augustus 2020

Antwoorden op vragen commissie over o.a. voortgang voorbereiding Wet op de politieke partijen - 35300-VII-135

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 32. 
  Agendapunt:

Tweede tussenrapportage van de evaluatiecommissie Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 augustus 2020

Tweede tussenrapportage van de evaluatiecommissie Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming - 35424-8

Besluit:

Noot:

Voor kennisgeving aangenomen.

Omdat de looptijd van de tijdelijke wet met twee maanden is verlengd tot 1 november 2020, verwacht de minister van BZK dat het eindrapport van de evaluatiecommissie voor het kerstreces aan de Kamer kan worden aangeboden.

 • 33. 
  Agendapunt:

Dichterbij door digitalisering: Een manifest voor de Digitale Overheid in het (post) corona tijdperk

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 20 augustus 2020

Dichterbij door digitalisering: Een manifest voor de Digitale Overheid in het (post) corona tijdperk - 26643-708

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Digitalisering dd. 10 december 2020.

 • 34. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Van den Bosch en Van der Molen tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A. van den Bosch (VVD) - 18 februari 2020

Voorstel van wet van de leden Van den Bosch en Van der Molen tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies - 35397

Besluit:

Volgcommissie(s):

Aanmelden voor plenaire behandeling.

KR

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, A. van den Bosch (VVD) - 27 augustus 2020

Nota naar aanleiding van het verslag - 35397-8

Besluit:

Volgcommissie(s):

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

KR

 • 35. 
  Agendapunt:

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Onderzoek afwijkende energielabels Groningen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 juli 2020

Onderzoek afwijkende energielabels Groningen - 30196-718

Besluit:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aangenomen.

EZK

 • 36. 
  Agendapunt:

Vaststelling Omgevingsagenda Oost Nederland

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 juli 2020

Vaststelling Omgevingsagenda Oost Nederland - 34682-51

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het algemeen overleg NOVI

I&W, EZK, LNV, OCW

 • 37. 
  Agendapunt:

Acties lood in drinkwater

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 juli 2020

Acties lood in drinkwater - 27625-506

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 10 september 2020 te 14.00 uur.

Volgcommissie(s):

I&W, VWS

 • 38. 
  Agendapunt:

Nahang besluit houdende wijziging Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (kustfundament, grote rivieren, radarstations en hoogspanningsverbindingen)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 juli 2020

Nahang besluit houdende wijziging Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (kustfundament, grote rivieren, radarstations en hoogspanningsverbindingen) -33118-151

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg NOVI.

 • 39. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de lange termijn renovatiestrategie (Kamerstuk 32757-168)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 juli 2020

Beantwoording vragen commissie over de lange termijn renovatiestrategie -32757-172

Besluit:

Agenderen voor Het algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving

 • 40. 
  Agendapunt:

Stand van zaken bij de Huurcommissie

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 juli 2020

Stand van zaken bij de Huurcommissie - 27926-326

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 17 september 2020 te 14.00 uur.

 • 41. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI)(Kamerstuk 34682-48)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 juli 2020

Antwoorden op vragen commissie over regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI) - 34682-52

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg NOVI

 • 42. 
  Agendapunt:

Bestedingsruimte en opgaven voor woningcorporaties

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 juli 2020

Bestedingsruimte en opgaven voor woningcorporaties - 2020Z13549

Besluit:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg Wonen/RO dd. 9 november 2020.

 • 43. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over bevolkingsdaling en krimp (Kamerstuk 31757-93)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 juli 2020

Antwoorden op vragen commissie over bevolkingsdaling en krimp - 31757-102

Besluit:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg Wonen/RO dd. 9 november 2020.

 • 44. 
  Agendapunt:

Onderzoek wegingsfactor studieleningen hypotheeknormen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 juli 2020

Onderzoek wegingsfactor studieleningen hypotheeknormen - 32847-676

Besluit:

Noot:

Voor kennisgeving aangenomen.

Het voorstel voor verlaging van de wegingsfactor van studieleningen in een hypothecair krediet is deze zomer uitgezet voor internetconsultatie. Het is de bedoeling dat de aangepaste hypotheeknormen per 2021 ingaan.

Volgcommissie(s):

FIN, OCW

 • 45. 
  Agendapunt:

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Woningwet (tijdelijke huurkorting)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 juli 2020

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Woningwet (tijdelijke huurkorting) - 35516

Besluit:

Volgcommissie(s):

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 17 september 2020 te 14.00 uur. J&V

 • 46. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 juli 2020

Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet - 35517

Besluit:

Besluit:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 24 september 2020 te 14.00 uur. De griffie zal bij het ministerie navragen of, en zo ja wanneer, het conceptbesluit toegelaten instellingen bij de Kamer kan worden voorgehangen

 • 47. 
  Agendapunt:

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Woningwet (wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 juli 2020

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Woningwet (wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet) - 35518

Besluit:

Inbrengdatum voor het verslag is reeds vastgesteld op 10 september 2020 te 14.00 uur.

Volgcommissie(s):

J&V

 • 48. 
  Agendapunt:

Toezeggingen, beleidsregels en informatietraject n.a.v. evaluatie Woningwet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 6 juli 2020

Toezeggingen, beleidsregels en informatietraject n.a.v. evaluatie Woningwet -32847-677

Besluit:

Betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet (35517).

 • 49. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een wettelijke noodstop voor de huur van huurwoningen van beeldend kunstenaars in te voeren

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 7 juli 2020

Reactie op verzoek commissie over een wettelijke noodstop voor de huur van huurwoningen van beeldend kunstenaars in te voeren - 2020Z13636

Besluit:

Betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Woningwet (tijdelijke huurkorting) (35516)

 • 50. 
  Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Urgendamiddelen)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 juli 2020

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Urgendamiddelen) - 35521

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 1 oktober 2020 te 14:00 uur.

Noot:

Hangt samen met TK 32813 nr. 532 dat is geagendeerd voor het AO Klimaatakkoord gebouwde omgeving.

 • 51. 
  Agendapunt:

Overwinteren strandpaviljoens

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 juli 2020

Overwinteren strandpaviljoens - 29383-346

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het algemeen overleg NOVI

I&W

 • 52. 
  Agendapunt:

Maandrapportage juli 2020 Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 augustus 2020

Maandrapportage juli 2020 Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet -33118-153

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Omgevingswet

 • 53. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het artikel "Woningbouwers profiteren nauwelijks van expertteam minister Ollongren" in het dagblad Cobouw

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 augustus 2020

Reactie op verzoek commissie over het artikel "Woningbouwers profiteren nauwelijks van expertteam minister Ollongren" in het dagblad Cobouw - 32847679

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Bouwen dd. 9 december 2020.

 • 54. 
  Agendapunt:

Overig

Overzicht EU-wetgevingsdossiers BZK 2e kwartaal 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 juni 2020

Overzicht EU-wetgevingsdossiers BZK 2e kwartaal 2020 - 22112-2889

Besluit:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aangenomen.

EU

 • 55. 
  Agendapunt:

Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2021 in de commissies

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 7 augustus 2020

Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2021 in de commissies - 2020Z14472

Besluit:

De commissie stelt de data voor de inbreng voor het Verslag houdende een lijst van feitelijke vragen over de Begroting 2021, als volgt vast: donderdag 17 september 2020 te 14:00 uur voor de hoofdstukken I, IIA, IIB en III en op donderdag 24 september 2020 te 14:00 uur voor de hoofdstukken VII, B en C.

Noot:

De leden wordt in overweging gegeven voor hoofdstuk IIA blanco Verslag uit te brengen.

Besluit:

De commissie stemt in met het inplannen van een technische briefing door de Algemene Rekenkamer

Volgcommissie(s):

BuHa-OS, BiZa, BuZa, DEF, EZK, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

 • 56. 
  Agendapunt:

Toegevoegde agendapunten

Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief over het beleid van de gemeente Beuningen ten aanzien van permanente bewoning op vakantiepark 'de Groene Heuvels'

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 28 augustus 2020

Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief over het beleid van de gemeente Beuningen ten aanzien van permanente bewoning op vakantiepark 'de Groene Heuvels' - 2020Z15172

Besluit:

Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod

 • 57. 
  Agendapunt:

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over beantwoording van vragen over de Wet digitale overheid (Kamerstuk 34972)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 31 augustus 2020

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over beantwoording van vragen over de Wet digitale overheid - 2020Z15217

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Digitalisering op donderdag 10 december 2020.

 • 58. 
  Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 31 augustus 2020

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) - 35544

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag

10 september 2020 te 14:00 uur.

Volgcommissie(s):

FIN

 • 59. 
  Agendapunt:

Stafnotitie - Extern onderzoek e-government

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 31 augustus 2020

Stafnotitie - Extern onderzoek e-government - 2020Z15254

Besluit:

De commissie stemt in met de voorstellen in de stafnotitie

 • 60. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 31 augustus 2020

Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019,

L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten) - 35552-(R2148)

Besluit:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 8 oktober 2020 te 14.00 uur

 • 61. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers onder meer in verband met de harmonisering van het partnerpensioen en het wezenpensioen met de regelingen voor het overheidspersoneel alsmede tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Gemeentewet en de Provinciewet betreffende de rechtspositie van politieke ambtsdragers, en aanpassing van de Wet privatisering ABP (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 31 augustus 2020

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers onder meer in verband met de harmonisering van het partnerpensioen en het wezenpensioen met de regelingen voor het overheidspersoneel alsmede tot wijziging van de

Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Gemeentewet en de Provinciewet betreffende de rechtspositie van politieke ambtsdragers, en aanpassing van de Wet privatisering ABP (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021) - 35548

Besluit:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 8 oktober te 14:00 uur.

 • 62. 
  Agendapunt:

Aanvullend compensatiepakket coronacrisis medeoverheden

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 31 augustus 2020

Aanvullend compensatiepakket coronacrisis medeoverheden - 2020Z15265

Besluit:

Betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (35544)

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag

17 september 2020 te 14.00 uur

Volgcommissie(s):

FIN

 • 63. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 31 augustus 2020

Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur) - 35546

Besluit:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 1 oktober te 14:00 uur.

Volgcommissie(s):

I&W

 • 64. 
  Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake corona maatregelen)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 31 augustus 2020

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake corona maatregelen) - 35553

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen ten behoeve van het verslag over dit wetsvoorstel vaststellen op donderdag 10 september 2020 te 14.00 uur

 • 65. 
  Agendapunt:

Uitgewerkt voorstel van de leden Terpstra (CDA) en Smeulders (GroenLinks) voor het houden van een rondetafelgesprek inzake binnen- en buitenstedelijk bouwen.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.H. Terpstra (CDA) 1 september 2020

Uitgewerkt voorstel van de leden Terpstra (CDA) en Smeulders (GroenLinks) voor het houden van een rondetafelgesprek inzake binnen- en buitenstedelijk bouwen. - 2020Z15293

Besluit:

De commissie stemt in met het voorstel voor een rondetafelgesprek. Een nadere uitwerking hiervan komt terug op de agenda van de volgende procedurevergadering

 • 66. 
  Agendapunt:

Verkiezingen met inachtneming van COVID-19

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 september 2020

Verkiezingen met inachtneming van COVID-19 - 35165-25

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 10 september 2020 te 14.00 uur

Noot:

De minister van BZK bereidt een tijdelijke spoedwet voor om enkele noodzakelijke maatregelen te kunnen treffen voor de komende verkiezingen.

 • 67. 
  Agendapunt:

Planning der werkzaamheden

Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

1,    2 en 3 september (week 36)

 • 34 562 (Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal))
 • 35 129 (Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum)
 • Debat over de gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (35 351, nr. 1)

8, 9 en 10 september (week 37)

 • 35 298 (Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers))

15, 16 en 17 september (week 38)

 • Prinsjesdag 2020
 • Algemene Politieke Beschouwingen

29 en 30 september, 1 oktober (week 40)

 • Algemene Financiële Beschouwingen

6, 7 en 8 oktober (week 41)

 • Begroting Koning en Algemene Zaken (I)

13, 14 en 15 oktober (week 42)

 • Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

Dertigledendebatten

 • 2. 
  Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (minister BZK)
 • 4. 
  Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK)
 • 27. 
  Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (minister BZK, minister LNV, minister IW)
 • 74. 
  Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK)
 • 79. 
  Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimteijke ordening (Van Gerven) (minister BZK)

Besluit: Wet versterking decentrale rekenkamers wordt van de plenaire agenda gehaald en komt later in het najaar weer terug op de agenda

 • 68. 
  Agendapunt:    Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

do 03-09-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Smeulders tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen) - TK 34974

do 03-09-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Compensatiepakket Zeeland

do 10-09-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Toezicht WSW 2019, strategisch programma WSW en governance corporatiesector (TK 29453-518) do 10-09-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Woningwet (wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet) (TK 35518)

 • 69. 
  Agendapunt:    Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester Algemeen overleg AO over o.a. gezichtsbedekkende kleding Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) ( Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken

Algemeen overleg Bouwregelgeving Algemeen overleg BRP

Algemeen overleg Discriminatie (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg E-id

Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders

Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: "De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur"

Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232) Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen

Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)

Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Sneller over het recht van

burgeramendement

Algemeen overleg IVD

Algemeen overleg Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)

Algemeen overleg Notitie varianten tussentijdse raadsontbinding (apart AO vóór de begrotingsbehandeling BiZa, eind sept / begin okt)

Algemeen overleg Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)

Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)

Hoorzitting / rondetafelgesprek Positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland

Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg , desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)

Algemeen overleg Renovatie Binnenhof

Besluit: de commissie ziet af van een gesprek met de initiatiefnemer(s) van het burgerinitiatief Stop de hondenbelasting en zal aan de Kamer melden dat dit initiatief gereed is voor pleniare behandeling.

 • 70. 
  Agendapunt:    Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied' (de commissie heeft besloten om dit rtg pas in te plannen na ontvangst van de aangekondigde brief van de minister)

Algemeen overleg Sociaal Domein

Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus) Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)

Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld) Algemeen overleg Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Algemeen overleg Wet normering topinkomens Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging Algemeen overleg Woningcorporaties

 • 71. 
  Agendapunt:    Overzicht concept BIZA-activiteiten (ter bespreking)

ma 07-09-2020 14.30 - 18.00 Wetgevingsoverleg Wet toeristische verhuur woonruimte

do 10-09-2020 13.15 - 14.15 Gesprek Evaluatiecommissie Wiv 2017 (indien zaal beschikbaar is)

wo 16-09-2020 09.15 - 09.45 Gesprek Gesprek Benoemingscommissie TIB en de CvA

wo 23-09-2020 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Rijkvastgoed do 24-09-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA (videoverbinding)

do 24-09-2020 13.00 - 16.00 Algemeen overleg NOVI

do 08-10-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde

omgeving

do 08-10-2020 13.30 - 14.30 Procedurevergadering commissie BIZA (videoverbinding)

wo 28-10-2020 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Desinformatie en digitale inmenging

wo 28-10-2020 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Omgevingswet do 29-10-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA (videoverbinding)

ma 09-11-2020 16.00 - 20.00 Wetgevingsoverleg Begroting Wonen/RO do 12-11-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA (videoverbinding)

wo 18-11-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Rijksdienst do 26-11-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA (videoverbinding)

wo 09-12-2020 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Bouwen

do 10-12-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Digitalisering do 10-12-2020 12.30 - 13.30 Procedurevergadering commissie BIZA (videoverbinding)

do 17-12-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA (videoverbinding)

Besluit: de commissie stemt in om het AO Rijksvastgoed uit te stellen en op dat tijdstip het notaoverleg burgeramendement van het lid Sneller in te plannen

Besluit: de commissie besluit om incidenteel een fysieke procedurevergadering in te plannen

Rondvraag

 • 72. 
  Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

 • 73. 
  Agendapunt: Zaak:

Besluit:

Voorstel van de leden Özütok (GL), Paternotte (D66) en Kuiken (PvdA) om een rondetafelgesprek te houden voor het debat over institutioneel racisme

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, N. Özütok (GroenLinks) - 25 juni 2020

Voorstel van de leden Özütok (GL), Paternotte (D66) en Kuiken (PvdA) om een rondetafelgesprek te houden voor het debat over institutioneel racisme -2020Z12180

De commissie stemt in met een rondetafelgesprek Discriminatie/Racisme. De volgende procedurevergadering volgt een uitgewerkte voorstel

Besloten gedeelte

Brief van de Nationale ombudsman

Overig - griffier, C.J.M. Roovers - 28 augustus 2020 Brief van de Nationale ombudsman - 2020Z15183

De commissie neemt kennis van voorliggende zaak en zal deze in goed overleg met betrokkene(n) afhandelen.

Griffier:

Activiteitnummer:

C.J.M. Roovers 2020A03119

18


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.