Motie Jetten c.s. over een nationaal coördinator discriminatie en racisme aanstellen - Rassendiscriminatie

Deze motie i is onder nr. 203 toegevoegd aan dossier 30950 - Rassendiscriminatie.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Rassendiscriminatie; Motie; Motie van het lid Jetten c.s. over een nationaal coördinator discriminatie en racisme aanstellen
Document­datum 01-07-2020
Publicatie­datum 02-07-2020
Nummer KST30950203
Kenmerk 30950, nr. 203
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

30 950

Rassendiscriminatie

Nr. 203

MOTIE VAN HET LID JETTEN C.S.

Voorgesteld 1 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat racisme anno nu nog steeds plaatsvindt in Nederland;

van mening dat de overheid het principe van een inclusieve werkgever zou moeten nastreven;

verzoekt de regering, een nationaal coördinator discriminatie en racisme aan te stellen voor de aanpak van discriminatie, racisme en die kan zorgen voor meer inclusiviteit bij de overheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jetten

El Yassini

Klaver

Asscher

Segers

Ouwehand

Van Brenk

Van Kooten-Arissen

Azarkan

kst-30950-203 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 30 950, nr. 203


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.