Hoe kunnen we biodiversiteit beschermen: EU-beleid (video)

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op maandag 30 oktober 2023.

Eén miljoen soorten in de wereld wordt met uitsterven bedreigd. Ontdek wat de EU i doet om biodiversiteit te beschermen.

In januari riep het Parlement i op om voor een ambitieuze biodiversiteitstsstrategie voor 2030, om de voornaamste oorzaken van het verlies van biodiversiteit aan te pakken en wettelijk bindende doelstellingen te bepalen, inclusief het conserveren van ten minste 30% van het grondgebied als natuurgebieden en 10% van de meerjarenbegroting aan biodiversiteit te besteden.

Als antwoord, en als deel van de Green Deal i, heeft de Europese Commissie i in mei 2020 de nieuwe biodiversiteitsstrategie voor 2030 voorgesteld.

Voorzitter van de milieucommissie (ENVI) Pascal Canfin i sprak tevreden over de belofte om pesticiden met 50% te verminderen, om 25% van de landbouwproductie tegen 2030 biologisch te maken en de garanties om 30% van het grondgebied te beschermen als natuurgebieden, maar hij zei ook dat de strategie omgezet moet worden in concrete EU-wetten die bovendien werkelijk toegepast moeten worden.

Ontdek meer over het belang van biodiversiteit.

Wat werd er al gedaan om biodiversiteit en bedreigde soorten in Europa te waarborgen?

De EU werkt al sinds 2010 aan de verbetering van biodiversiteit, met de introductie van de biodiversiteitsstrategie voor 2020 met onder andere de volgende richtlijnen:

Biodiversiteitsstrategie voor 2020

  • De vogelrichtlijn wil 500 wilde vogelsoorten beschermen die endemisch zijn in de EU.
  • De habitatrichtlijn verzekert het behoud van habitats van een breed gamma zeldzame, bedreigde of inheemse dier- en plantsoorten, inclusief een 200-tal zeldzame en karakteristieke habitattypes.
  • Natura 2000 is het grootste netwerk van beschermde natuurgebieden in de wereld, met kwetsbare broed- en verblijfplaatsen voor zeldzame en bedreigde soorten en zeldzame natuurlijke habitattypes.
  • Het EU-bestuiversinitiatief wil de afname van bestuivers in de EU aanpakken en bijdragen aan de wereldwijde bescherming ervan, met een nadruk op het verbeteren van kennis over de afname, de oorzaken aanpakken en sensibilisering van de bevolking.*

Daarnaast redde het Europese LIFE-programma bijvoorbeeld de Iberische lynx en de Bulgaarse kleine torenvalk van het gevaar van uitsterven.

Ontdek meer over de bedreigde plant- en diersoorten in Europa.

De definitieve evaluatie van de 2020-strategie moet nog afgerond worden, maar volgens de tussentijdse evaluatie, die door het Parlement werd goedgekeurd, werd er vooruitgang geboekt met de doelstellingen om soorten en hun leefomgevingen te beschermen, grotere ecosystemen te herstellen en te beschermen en zeeën gezonder maken. Maar het moet sneller kunnen.

De doelstelling om woekerende uitheemse soorten aan te pakken zit op schema. In tegenstelling de inspanning van de landbouw- en bosbeheersectoren om biodiversiteit te verbeteren weinig vooruitgang.

Het Natura 2000 netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa werd wel uitgebreid tijdens het voorbije decennium en beslaat nu 18% van het Europese grondgebied.

Tussen 2008 en 2018, groeide het Natura 2000-netwerk meer dan vier keer tot 360,000 km². De populatie van vele vogelsoorten breidde uit en de toestand van vele andere soorten en leefgebieden verbeterde aanzienlijk.

Ondanks de successen, is de omvang van deze initiatieven onvoldoende om de algemene negatieve trend te keren. De voornaamste oorzaken voor het verlies van biodiversiteit - het verlies of de aantasting van habitats, vervuiling, klimaatverandering en woekerende uitheemse soorten - blijven bestaan en breiden zelfs uit, en eisen daarom veel grotere inspanningen.

De biodiversiteitsstrategie voor 2030

Als belangrijk onderdeel van de beloftes van de Green Deal van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, lanceerde de Commissie de biodiversiteitsstrategie voor 2030 samen met de van-boer-tot-bordstrategie.

De komende 10 jaar zal de EU zich bezig houden met een EU-netwerk van beschermde gebieden op land en in zee, met concrete verbintenissen om aangetaste ecosystemen te herstellen, met verandering teweeg te brengen door maatregelen haalbaar en bindend te maken, en het voortouw nemen om biodiversiteit op globaal niveau aan te pakken.

De nieuwe strategie schetst de ambitie van de EU voor het globale biodiversiteitskader na 2020, dat tijdens het 15e VN-Verdrag over Biodiversiteit in oktober 2020 in China (uitgesteld) zal worden aangenomen.

Eens de strategie is aangenomen, zal de Commissie tegen 2021 concrete voorstellen maken.

*In december 2019 bekritiseerden EP-leden het EU-bestuiversinitiatief nog als onvoldoende om de hoofdoorzaken van de afname aan te pakken.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20200519STO79422