Geen harde leeftijdsgrens op IC's - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 4 juni 2020
kalender

Geen harde leeftijdsgrens op IC's

Met dank overgenomen van 50PLUS i, gepubliceerd op woensdag 8 april 2020.

Het kabinet accepteert het uitsluitend hanteren van een harde leeftijdgrens op IC’s niet. Dat antwoordde minister De Jonge op bezorgde vragen van 50PLUS. Henk Krol sprak zijn waardering uit voor dit duidelijke en onomwonden antwoord.

Het pleidooi van 50PLUS om bij opname op de intensive care (IC) niet op leeftijd te discrimineren heeft effect gehad. Minister De Jonge antwoordde op vragen van 50PLUS dat ‘het uitsluitend hanteren van een harde leeftijdgrens maatschappelijk gezien onacceptabel is en door het kabinet niet zal worden geaccepteerd. Zo nodig zal dit standpunt met regelgeving worden bekrachtigd’. Tijdens het wekelijkse debat in de Tweede Kamer - het enige debat dat in de grote vergaderzaal wordt gehouden - sprak Henk Krol zijn erkenning uit voorde duidelijke opstelling van het kabinet. “50PLUS waardeert het dat de regering het uitsluitend hanteren van een harde leeftijdsgrens níet accepteert, indien de onverhoopte situatie zich voordoet van een tekort aan plaatsen op de intensive care”, zei de partijleider van 50PLUS. “Laten we hopen dat we die situatie nooit bereiken. Daar werken het kabinet en alle mensen in de zorg hard aan, maar we moeten daar allemaal aan meewerken: blijf zoveel mogelijk thuis, houd afstand en hou je aan alle verdere richtlijnen.”

2400 bedden op IC

50PLUS is onder de indruk van het realiseren van 2400 bedden op de IC. “We lezen zelfs dat er toch wordt gekeken naar een verdere uitbreiding”, zei Henk Krol en hij vroeg het kabinet daarbij heel goed te kijken naar de personele kant. “We vragen al zoveel van hen. Hoe lang is dit op een verantwoorde wijze mogelijk, zeker als dit langer duurt en de capaciteit verder wordt vergroot. Wordt ervaren zorgpersoneel nu versneld opgeleid voor het werken op de intensive care?”

Een menswaardig afscheid

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, deed vanochtend in de Tweede Kamer op een vraag van Henk Krol de toezegging het beleid te versoepelen om familie meer toe te laten tijdens de stervensfase op een intensive care-afdeling. “Voor 50PLUS is dat zeer belangrijk; een menswaardig afscheid!”, betoogde Henk.

Publiekscampagne

Een week eerder vroeg 50PLUS aandacht voor de vele gevolgen van uitgestelde niet-coronazorg. “We wachten de eerste opzet daarover af die later deze week door de Nederlandse Zorgautoriteit wordt gepubliceerd. 50PLUS wenst dat er een zeer duidelijke publiekscampagne komt om zorgmijders aan te sporen naar de dokter of het ziekenhuis te gaan”, aldus Henk Krol.

Tekort aan zorgpersoneel

Henk Krol stelde tijdens het debat vast dat er voordat de coronacrisis begon al een tekort aan personeel in de zorg was. “Een fors tekort”, benadrukte hij. “En de komende tijd hebben we vele zorgmedewerkers nodig. Voor de coronazorg, voor reguliere zorg, voor de ouderenzorg. Inmiddels hebben duizenden mensen met een zorgachtergrond aangeboden te helpen. 50PLUS is zeer positief over de Nationale Zorgklas, de online leeromgeving waar grote groepen mensen met zorgaffiniteit, maar zonder zorgachtergrond in korte tijd worden opgeleid voor ondersteunende en niet-complexe zorgtaken. Voor bijvoorbeeld de ouderenzorg van grote waarde. Voor wie is deze opleiding beschikbaar en op welke wijze wordt deze mogelijkheid onder de aandacht gebracht? 50PLUS ziet mogelijkheden om medewerkers van luchtvaartmaatschappijen en openbaar vervoer in te zetten in het zorgveld. Zij hebben nu geen dagelijkse werkzaamheden, maar hebben veelal affiniteit met het zorgen voor mensen. Is de minister bereid om hierover het gesprek aan te gaan met deze werkgevers? We zagen al een eerste positieve reactie van de minister van VWS op het initiatief van KLM-medewerkers, Blauwhelpt.nl.”

Mantelzorgers

50PLUS krijgt veel signalen dat zorgmedewerkers vaak onbeschermd hun werk moeten doen. “Dat moet snel veranderen!”, vindt Henk Krol. “In de brief van de minister staan allerlei acties, maar ook nog veel onduidelijkheden en ‘verwachtingen’. Kan de Kamer hierover snel, desnoods vertrouwelijk, uitgebreider worden geïnformeerd?” 50PLUS wil ook een reactie van de minister op de oproep van MantelzorgNL om een mantelzorger als collega in de zorg te zien. “Een collega die een duidelijke overdracht, een gedegen instructie én toegang tot beschermingsmateriaal krijgt”, gaf Henk Krol de criteria aan. De fractieleider van 50PLUS vroeg ook nog naar het dagelijks leven onder deze omstandigheden in verpleeghuizen.

Inzetten van apps

Over het inzetten van apps bij de bestrijding van de coronacrisis wacht 50PLUS de verdere stappen van het kabinet af. Henk Krol had er op dit moment slechts één vraag over, als afsluiting van zijn debatinbreng: “Welke gevolgen zijn er voor mensen die geen smartphone hebben?”