Agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) dinsdag 31 maart 2020

1.

Kerngegevens

Officiële titel Agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) dinsdag 31 maart 2020
Document­datum 26-03-2020
Publicatie­datum 26-03-2020
Kenmerk 2020A01345 11
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 26 maart 2020

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

 

Volgcommissie(s):

BuZa

i.v.m. agendapunt

28, 32

 

DEF

i.v.m. agendapunt

16

 

EU

i.v.m. agendapunt

11, 28, 32

 

FIN

i.v.m. agendapunt

31, 43, 46

 

I&W

i.v.m. agendapunt

37, 38, 45

 

J&V

i.v.m. agendapunt

8, 23, 28, 30, 32, 37, 38, 42

 

VWS

i.v.m. agendapunt

28, 32, 45

Activiteit:

Datum:

Tijd:

Openbaar/besloten:

Procedurevergadering

dinsdag 31 maart 2020 14.00 - 14.00 uur openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brievenlijst

 • 1. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Algemene Zaken

 • 2. 
  Agendapunt:    Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2019

Zaak:    Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 10 maart

2020

Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2019 - 35300-I-8 Voorstel:    Desgewenst betrekken bij de begroting 2021 Hfst I De Koning.

 • 3. 
  Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 20 maart 2020 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt - 35417

Inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op donderdag 23 april 2020 te 14:00 uur.

 
 • 4. 
  Agendapunt:

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Zaak:

Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 20 maart 2020 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal - 35418

Voorstel:

Inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op donderdag 23 april 2020 te 14:00 uur.

 • 5. 
  Agendapunt:

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure)

Zaak:

Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 20 maart 2020 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure) - 35419

Voorstel:

Inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op donderdag 23 april 2020 te 14:00 uur.

 • 6. 
  Agendapunt:

Binnenlandse Zaken

Doorlichting Shared Service Centrum ICT (SSC-ICT)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 2 maart 2020

Doorlichting Shared Service Centrum ICT (SSC-ICT) - 31490-274

Voorstel:

Noot:

Agenderen voor het algemeen overleg ICT.

Desgewenst kan de brief ook worden betrokken bij het eerstvolgende AO inzake het Functioneren van de rijksdienst.

 • 7. 
  Agendapunt:

Acties naar aanleiding van het advies van de heer Van Zutphen over het Huis voor klokkenluiders

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 3 maart 2020

Acties naar aanleiding van het advies van de heer Van Zutphen over het Huis voor klokkenluiders - 33258-44

Voorstel:

Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders d.d. 4 maart 2020.

 • 8. 
  Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 februari 2020, over het bericht 'Dat de Nederlandse rijksinspecties onafhankelijk zijn is pure onzin1

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 4 maart 2020

Reactie op het verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 februari 2020, over het bericht 'Dat de Nederlandse rijksinspecties onafhankelijk zijn is pure onzin1 - 2020Z04178

Voorstel:

Betrokken bij het plenair debat over het aanpassen van inspectierapporten op 4 maart jl.

Volgcommissie(s):    J&V

 
 • 9. 
  Agendapunt:

Dóórontwikkeling Rijks ICT-dashboard

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 4 maart 2020

Doorontwikkeling Rijks ICT-dashboard - 26643-671

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg ICT.

 • 10. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een reactie op het onderzoeksrapport 'Wethoudersonderzoek 2019'

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 4 maart 2020

Reactie op verzoek commissie over een reactie op het onderzoeksrapport 'Wethoudersonderzoek 2019' - 35300-B-16

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie.

 • 11. 
  Agendapunt:

Voortgang Agenda Stad en de Europese Agenda Stad

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 5 maart 2020

Voortgang Agenda Stad en de Europese Agenda Stad - 31757-100

Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor een algemeen overleg.

In deze brief komen aspecten van bestuurlijke organisatie en van WR samen. EU

 • 12. 
  Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Van Kooten-Arissen over de succesvolle methoden van Estland op het gebied van onlinedemocratie (Kamerstuk 35300-VII-41)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 5 maart 2020

Reactie op de motie van het lid Van Kooten-Arissen over de succesvolle methoden van Estland op het gebied van onlinedemocratie (Kamerstuk 35300-VII-41) - 35300-VII-107

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 13. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie om een meer gestructureerd planningsoverzicht 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 5 maart 2020

Reactie op verzoek commissie om een meer gestructureerd planningsoverzicht 2020 - 35300-VII-106

Voorstel:

Agenderen voor een algemeen overleg over de planning tot maart 2021.

 • 14. 
  Agendapunt:

Kabinetsreactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Diversiteit in vaste adviescolleges van de regering'

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 6 maart 2020

Kabinetsreactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Diversiteit in vaste adviescolleges van de regering' - 28101-17

Voorstel:

Betrokken bij het algemeen overleg Functioneren rijksdienst op 12 maart jl.

 • 15. 
  Agendapunt:

Kabinetsreactie en beleidsdoorlichting over de periode 2015 - 2018 van artikel 6.5 Reisdocumenten en Basisadministratie Personen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 6 maart 2020

Kabinetsreactie en beleidsdoorlichting over de periode 2015 - 2018 van artikel 6.5 Reisdocumenten en Basisadministratie Personen - 30985-41

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg BRP.

 • 16. 
  Agendapunt:

Uitkomsten Bestuurlijk Overleg Zeeland van 6 maart 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 6 maart 2020

Uitkomsten Bestuurlijk Overleg Zeeland van 6 maart 2020 - 33358-24

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aannemen.

DEF

 • 17. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake toestemming deelname ambtenaar aan gesprek over het rapport "Klein land, grote keuzes: ruimtelijke ordening richting 2050"

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 9 maart 2020

Reactie op verzoek commissie inzake toestemming deelname ambtenaar aan gesprek over het rapport "Klein land, grote keuzes: ruimtelijke ordening richting 2050" - 2020Z04571

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 18. 
  Agendapunt:

Voortgang grensoverschrijdende samenwerking

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 9 maart 2020

Voortgang grensoverschrijdende samenwerking - 32851-58

Voorstel:

Reeds betrokken bij het algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking d.d. 11 maart 2020.

 • 19. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 29 januari 2019

Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum -35129

Voorstel:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 9 maart 2020

Nota naar aanleiding van het verslag - 35129-7

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:

Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 9 maart 2020

Voorstel:

Nota van wijziging - 35129-8

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 20. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over o.a. de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Van der Molen over de financiële impact van beleidsmaatregelen op gemeenten in kaart brengen (Kamerstuk 35300-B-9)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 10 maart 2020

Antwoorden op vragen commissie over o.a. de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Van der Molen over de financiële impact van beleidsmaatregelen op gemeenten in kaart brengen - 35300-B-17

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Financiële verhouding.

 • 21. 
  Agendapunt:

Reflectie taken burgemeester en uitwerking Agenda Burgemeester

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 10 maart 2020

Reflectie taken burgemeester en uitwerking Agenda Burgemeester - 35300-VII-108

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Aanstellingswijze burgemeester.

 • 22. 
  Agendapunt:

Uitvoering van de motie Van der Molen over mogelijke taakdifferentiatie tussen gemeenten (Kamerstuk 35300-VII-20)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 12 maart 2020

Uitvoering van de motie Van der Molen over mogelijke taakdifferentiatie tussen gemeenten (Kamerstuk 35300-VII-20) - 35300-VII-109

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie.

 • 23. 
  Agendapunt:

Reactie op het rapport ’Surveillance Giants: how the business model of Google and Facebook threatens human rights' van Amnesty International en het rapport van de VN-rapporteur voor extreme armoede en mensenrechten over de inzet van data-gedreven technologieën door overheden

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 13 maart 2020

Reactie op het rapport ’Surveillance Giants: how the business model of Google and Facebook threatens human rights' van Amnesty International en het rapport van de VN-rapporteur voor extreme armoede en mensenrechten over de inzet van data-gedreven technologieën door overheden - 26643-672

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het algemeen overleg Digitale overheid.

J&V

 • 24. 
  Agendapunt:

Ontwerpbesluit digitale overheid

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 17 maart 2020

Ontwerpbesluit digitale overheid - 34972-45

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 2 april 2020 te 14:00 uur.

Noot:

De voorlegging geschiedt in het kader van de voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 25, leden 1 en 2) van de voorgenomen Wet

digitale overheid en biedt de Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

 
 • 25. 
  Agendapunt:

Samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 20 november 2019

Samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum - 35344

Voorstel:

Aanmelden voor plenaire behandeling, evt. als hamerstuk.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 17 maart 2020

Nota naar aanleiding van het verslag - 35344-6

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 26. 
  Agendapunt:

Splitsing van de gemeente Haaren

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 20 november 2019

Splitsing van de gemeente Haaren - 35345

Voorstel:

Aanmelden voor plenaire behandeling, evt. als hamerstuk.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 17 maart 2020

Nota naar aanleiding van het verslag - 35345-6

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 27. 
  Agendapunt:

Uitstel toezending reactie op de motie van de leden Van der Molen en Van Raak over een brede evaluatie van de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur (Kamerstuk 35300-VII-19)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 17 maart 2020

Uitstel toezending reactie op de motie van de leden Van der Molen en Van

Raak over een brede evaluatie van de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur - 35300-VII-110

Voorstel:

Noot:

Voor kennisgeving aannemen.

bij de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken voor 2020 is een motie van de leden Van der Molen en Van Raak aangenomen waarin de regering wordt verzocht voorstellen te doen voor een brede evaluatie van de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur, en de Kamer daarover vóór 1 maart 2020 te informeren (kst. 2019/20, 35300 VII, nr. 19). De minister van BZK meldt dat het niet mogelijk is gebleken binnen de gestelde termijn te reageren, gelet op de benodigde afstemming met medeoverheden. De Kamer zal voor het meireces een reactie op de motie ontvangen.

 • 28. 
  Agendapunt:

Situatie grensregio's

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 20 maart 2020

Situatie grensregio's - 32851-59

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op dinsdag 24 maart 10.00 uur. Betrokken bij het plenair debat over de bestrijding van het coronavirus op 26 maart.

Volgcommissie(s):

J&V, BuZa, EU, VWS

 • 29. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 23 maart 2020

Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers - 28479-82

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 30. 
  Agendapunt:

Stand van zaken ten aanzien van de uitfasering van de antivirussoftware van Kaspersky bij de Rijksoverheid

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 23 maart 2020

Stand van zaken ten aanzien van de uitfasering van de antivirussoftware van Kaspersky bij de Rijksoverheid - 30821-109

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor algemeen overleg Digitale overheid.

J&V

 • 31. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 4 oktober 2019

Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet

2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers) - 35298

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Aanmelden voor plenaire behandeling.

FIN

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 24 maart 2020

Nota naar aanleiding van het verslag - 35298-9

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

FIN

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 24 maart 2020

Nota van wijziging - 35298-10

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

FIN

 • 32. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de situatie grensregio's (Kamerstukken 32851/25295-59)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 25 maart 2020

Beantwoording vragen commissie over de situatie grensregio's (Kamerstukken 32851/25295-59) - 2020Z05636

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Betrokken bij het plenair coronadebat dd. donderdag 26 maart 2020.

J&V, BuZa, EU, VWS

Wonen en Ruimtelijke Ordening

 
 • 33. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Van Eijs, gedaan tijdens het algemeen overleg van 15 januari 2020, over het bijwonen van gebruikerstest Digitaal Stelsel Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der

Meer - 2 maart 2020

Reactie op verzoek van het lid Van Eijs, gedaan tijdens het algemeen overleg van 15 januari 2020, over het bijwonen van gebruikerstest Digitaal Stelsel Omgevingswet - 2020Z04019

Voorstel:

Overlaten aan de individuele leden.

 • 34. 
  Agendapunt:

Huuraangelegenheden

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der

Meer - 2 maart 2020

Huuraangelegenheden - 27926-317

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Staat van de volkshuisvesting/Staat van de woningmarkt.

 • 35. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie om een reactie inzake de brief van Warners van Otterloo Sandberg Advocaten te Amsterdam d.d. 6 januari 2020 met betrekking tot een nadere reactie met betrekking tot WOZ-cap

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der

Meer - 3 maart 2020

Reactie op verzoek commissie om een reactie inzake de brief van Warners van Otterloo Sandberg Advocaten te Amsterdam d.d. 6 januari 2020 met betrekking tot een nadere reactie met betrekking tot WOZ-cap - 2020Z04055

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 36. 
  Agendapunt:

Appreciatie van de motie van het lid Dik-Faber over de bijdrage van het Rijksvastgoedbedrijf en gemeenten aan het verminderen van dakloosheid

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 3 maart 2020

Appreciatie van de motie van het lid Dik-Faber over de bijdrage van het Rijksvastgoedbedrijf en gemeenten aan het verminderen van dakloosheid -32847-635

Voorstel:

Betrekken bij de stemming over de motie van het lid Dik-Faber over de bijdrage van het Rijksvastgoedbedrijf en gemeenten aan het verminderen van dakloosheid (32847-632).

 • 37. 
  Agendapunt:

Toezegging rapport en jaarverslag ILT

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der

Meer - 4 maart 2020

Toezegging rapport en jaarverslag ILT - 35300-XII-90

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor een algemeen overleg Omgevingswet.

I&W, J&V

 • 38. 
  Agendapunt:

Toetsen op Omgevingswet door ILT

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der

Meer - 4 maart 2020

Toetsen op Omgevingswet door ILT - 33118-137

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor een algemeen overleg Omgevingswet.

I&W, J&V

 • 39. 
  Agendapunt:

Woondeal regio Arnhem-Nijmegen

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der

Meer - 4 maart 2020

Woondeal regio Arnhem-Nijmegen - 32847-636

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Staat van de volkshuisvesting/Staat van de woningmarkt.

 • 40. 
  Agendapunt:

Voortgang gebiedsontwikkeling Valkenburg

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 5 maart 2020

Voortgang gebiedsontwikkeling Valkenburg - 32847-637

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 41. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de gemeente Brielle inzake bouwdrama Van Sleenstraat

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 6 maart 2020

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de gemeente Brielle inzake bouwdrama Van Sleenstraat - 2020Z04494

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 42. 
  Agendapunt:

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen

Zaak:

Wetgeving - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer -6 maart 2020

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen - 35408

Voorstel:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 16 april 2020 te

14.00 uur.

Volgcommissie(s):

J&V

 • 43. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen)

Zaak:

Wetgeving - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer -6 maart 2020

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen) - 35409

Voorstel:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 16 april 2020 te

14.00 uur.

Volgcommissie(s):

FIN

 • 44. 
  Agendapunt:

Wijziging formule overcompensatie woningcorporaties

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der

Meer - 16 maart 2020

Wijziging formule overcompensatie woningcorporaties - 29453-514

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 9 april 2020.

Noot:

Een wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV 2015) waarin de wijze waarop overcompensatie voor woningcorporaties wordt bepaald, wordt naar verwachting voor de zomer van 2020 bij de Kamer voorgehangen.

 • 45. 
  Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 januari 2020, over maatregelen tegen loden waterleidingen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 16 maart 2020

Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 januari 2020, over maatregelen tegen loden waterleidingen - 27625-494

Voorstel:

Noot:

Voor kennisgeving aannemen.

In de kabinetsreactie op het rapport van de Gezondheidsraad: Toodinname via kraanwater' heeft de minister van IW, mede namens de ministers van VWS en BZK een aantal acties aangekondigd om de loodproblematiek aan te pakken. Voor medio april zal aan de Kamer verslag worden gedaan van de nadere invulling van dit plan van aanpak en de reeds ingezette acties.

Volgcommissie(s):

I&W, VWS

 • 46. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over afwijzing van het recht op huurtoeslag (Kamerstuk 27926-314)

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der

Meer - 23 maart 2020

Antwoorden op vragen commissie over afwijzing van het recht op huurtoeslag - 27926-318

Voorstel:

Noot:

Aangekondigde nadere informatie afwachten.

De minister voor Milieu en Wonen en de staatssecretaris voor Toeslagen en Douane geven aan te onderzoeken hoe uitvoering kan worden gegeven aan de uitspraak van de Raad van State. Uiterlijk in mei zal de Kamer hievover bericht ontvangen.

Volgcommissie(s):

FIN

 • 47. 
  Agendapunt:

Uitkomsten bestuurlijk overleg huisuitzettingen

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der

Meer - 26 maart 2020

Uitkomsten bestuurlijk overleg huisuitzettingen - 2020Z05637

Voorstel:

Betrokken bij het plenair coronadebat dd. 26 maart 2020.

 • 48. 
  Agendapunt:

Overig

Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 19 juli 2019 Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) - 35257

Voorstel:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, K.

Verhoeven (D66) - 11 maart 2020

Nota naar aanleiding van het verslag - 35257-8

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 49. 
  Agendapunt:

Voorstel onderzoek internationale vergelijking elektronische dienstverlening van de overheid (e-government)

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 17 maart 2020

Voorstel onderzoek internationale vergelijking elektronische dienstverlening van de overheid (e-government) - 2020Z05224

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 50. 
  Agendapunt:

Voorstel kennisagenda cie-BiZa 2020

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 17 maart 2020

Voorstel kennisagenda cie-BiZa 2020 - 2020Z05226

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 51. 
  Agendapunt:

Planning der werkzaamheden

Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

 • 52. 
  Agendapunt:

Overzicht geplande activiteiten

 • 53. 
  Agendapunt:

Overzicht ongeplande activiteiten

Griffier:

C.J.M. Roovers

Activiteitnummer:

2020A01345

11


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.