35386 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 6 februari 2020 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Klaver (GL) i en Ouwehand (PvdD) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om de Wet milieubeheer en het Wetboek van Strafrecht te wijzigen in verband met de invoering van een verbod op het voorhanden hebben en afsteken van vuurwerk door consumenten.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand tot wijziging van de Wet milieubeheer en het Wetboek van Strafrecht en in verband met de invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten

2.

Documenten

(5 stuks)

2 5 februari 2020, geleidende brief, nr. 1     KST353861
Geleidende brief
 
2 5 februari 2020, voorstel van wet, nr. 2     KST353862
Voorstel van wet
 
2 5 februari 2020, memorie van toelichting, nr. 3     KST353863
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Herdruk memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.