Motie Voordewind over de schrijnende situatie van kinderen in opvangkampen op de Griekse eilanden - JBZ-Raad

Deze motie i is onder nr. 588 toegevoegd aan dossier 32317 - JBZ-raad i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel JBZ-Raad; Motie; Motie van het lid Voordewind over de schrijnende situatie van kinderen in opvangkampen op de Griekse eilanden
Document­datum 22-01-2020
Publicatie­datum 22-01-2020
Nummer KST32317588
Kenmerk 32317, nr. 588
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

32 317

JBZ-Raad

Nr. 588

MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND

Voorgesteld 22 januari 2020 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de situatie in en rond de opvangkampen op de Griekse eilanden opnieuw dramatisch is;

constaterende dat de Griekse overheid via de Europese Commissie bijstand heeft gevraagd voor de categorie van de meest kwetsbare vluchtelingen, namelijk een groep van 2.500 alleenstaande minderjarige kinderen;

verzoekt de regering, de schrijnende situatie van deze kinderen te bespreken met andere lidstaten en de Griekse overheid, en te bezien wat er aan deze situatie gedaan kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

kst-32317-588 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 32 317, nr. 588


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.