35374 - Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 14 juli 2020
kalender

35374 nl - wetsvoorstel
Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 20 januari 2020 ingediend door de regering.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het onwenselijk is dat fraude loont en het om die reden wenselijk is om in de Participatiewet te regelen dat schulden die zijn ontstaan wegens het schenden van de inlichtingenplicht niet in mindering worden gebracht op de waarde van de bezittingen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets

2.

Documenten

(16 stuks)

2 16 januari 2020, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST353741
Koninklijke boodschap
 
2 16 januari 2020, voorstel van wet, nr. 2     KST353742
Voorstel van wet
 
2 16 januari 2020, memorie van toelichting, nr. 3     KST353743
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.