Brief regering; Uitstel toezending van de Planningsbrief 2020 - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 12 augustus 2020
kalender

Brief regering; Uitstel toezending van de Planningsbrief 2020 - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 300 XVI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Nr. 152

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 januari 2020

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft verzocht om uw Kamer in de tweede week van januari een planningsbrief over het jaar 2020 te sturen. Mede namens de Minister voor Medische Zorg en Sport en de Staatssecretaris van volksgezondheid, Welzijn en Sport, laat ik u weten dat het opstellen van deze planningsbrief tot onze spijt meer tijd in beslag neemt dan gehoopt.

Wij zullen u zo spoedig mogelijk de planningsbrief over het jaar 2020 sturen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

kst-35300-XVI-152 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 300 XVI, nr. 152


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.