35282, nr. 37 - Motie Futselaar over het wettelijk vastleggen van de facilitering van opleidingscommissies - Wet taal en toegankelijkheid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 23 februari 2020
kalender
Deze motie werd op 11 december 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Frank Futselaar (SP) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet taal en toegankelijkheid.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, om in samenspraak met de studentenorganisaties de facilitering van de opleidingscommissies wettelijk vast te leggen.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 11 december 2019, motie, nr. 37     KST3528237
Motie Futselaar over het wettelijk vastleggen van de facilitering van opleidingscommissies
 

2.

Dossier