35282, nr. 64 - Motie Van den Hul/Westerveld over evalueren van de Neso’s - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 23 februari 2020
kalender
Deze motie werd op 11 december 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet taal en toegankelijkheid en was mede ondertekend door Lisa Westerveld (GL) i. De tekst werd op 19 december 2019 gewijzigd.
 
Het zgn. dictum van de gewijzigde motie luidt als volgt:
 

verzoekt de regering de Neso’s te evalueren, en deze evaluatie tevens mee te nemen in de uitvoering van de aanstaande internationale kennisstrategie,

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 19 december 2019, gewijzigde motie, nr. 64     KST3528264
Gewijzigde motie Van den Hul/Westerveld over evalueren van de Neso’s (ter vervanging van 35282-39)
 

2.

Dossier