35341 NL - initiatiefnota
Initiatiefnota “In Nederland beslis je over je eigen leven”

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze initiatiefnota werd op 26 november 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Becker (VVD) i.

 

1.

Volledige titel

Initiatiefnota van het lid Becker “In Nederland beslis je over je eigen leven”

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zeven moties ingediend.

3.

Documenten

(33 stuks)

2 18 november 2019, geleidende brief, nr. 1     KST353411
Geleidende brief
 
2 18 november 2019, initiatiefnota, nr. 2     KST353412
Initiatiefnota
 
2 19 december 2019, brief, nr. 3     KST353413
Brief regering; Uitstel toezending reactie op de initiatiefnota van het lid Becker over “In Nederland beslis je over je eigen leven”
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.