Geleidende brief - Initiatiefnota van het lid Becker “In Nederland beslis je over je eigen leven”

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 35341 - Initiatiefnota “In Nederland beslis je over je eigen leven”.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Initiatiefnota van het lid Becker “In Nederland beslis je over je eigen leven”; Geleidende brief; Geleidende brief
Document­datum 18-11-2019
Publicatie­datum 18-11-2019
Nummer KST353411
Kenmerk 35341, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

35 341

Initiatiefnota van het lid Becker «In Nederland beslis je over je eigen leven»

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2019

Hierbij bied ik u aan de Initiatiefnota van het lid Becker «In Nederland beslis je over je eigen leven».

Becker

kst-35341-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 341, nr. 1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.