Motie Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet - Problematiek rondom stikstof en PFAS

Deze motie i is onder nr. 4 toegevoegd aan dossier 35334 - Problematiek rondom stikstof en PFAS.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Problematiek rondom stikstof en PFAS; Motie; Motie van het lid Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet
Document­datum 14-11-2019
Publicatie­datum 14-11-2019
Nummer KST353344
Kenmerk 35334, nr. 4
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 334

Problematiek rondom stikstof en PFAS

Nr. 4

MOTIE VAN HET LID WILDERS

Voorgesteld 14 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

zegt het vertrouwen in het kabinet op,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders

kst-35334-4 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 334, nr. 4


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.