President-elect Ursula von der Leyen receives Mr Mário Centeno, Minister of Finance of Portugal and President of the Eurogroup, Brussel - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 9 juli 2020
kalender

President-elect Ursula von der Leyen receives Mr Mário Centeno, Minister of Finance of Portugal and President of the Eurogroup, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 7 november 2019
plaats Brussel, België
aanwezigen U.G. (Ursula) von der Leyen i e.a.
organisatie Europese Commissie (EC) i


1.

Europese Commissie (EC)

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen i' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 27 Eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.

De Europese Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen; zij heeft het zogenaamde recht van initatief. Daarnaast controleert de Commissie of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten, onderhandelt zij in internationale organisaties als de Wereldhandelsorganisatie (WTO) i over de handel van de Unie met het 'buitenland' en is zij verantwoordelijk voor het beheer van de Europese begroting van ongeveer 140 miljard euro per jaar.

2.

Meer over...