Plenaire vergaderingen van het Parlement - hoe gaan ze te werk?

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op woensdag 30 oktober 2019.

Access to video: Plenaire zittingen

(Duur van de video:01:53)

Tijdens de plenaire sessie bereikt het werk van de Europarlementariërs een hoogtepunt. Maar wat gebeurt er precies tijdens deze hectische zittingen?

Bekijk onze video en kom meer te weten over de debatten en stemmingen in de plenaire vergadering.

De 751 EP i-leden die tot het Europees Parlement werden verkozen, komen 12 keer per jaar samen tijdens plenaire zittingen in Straatsburg. Ze houden ook bijkomende sessies in Brussel.

Een plenaire zitting is een ingewikkelde onderneming met debatten en stemmingen in de 24 officiële talen van de EU i. De onderwerpen kunnen variëren van handelsovereenkomsten tot de EU-begroting, stemmingen over EU-wetgeving en regulering en debatten over actuele problemen.

Debat

De agenda van de plenaire vergadering wordt bepaald door de Conferentie van voorzitters, bestaande uit de voorzitter van het Parlement en de fractievoorzitters. Omdat het Parlement vragen van de buitenwereld behandelt, kan de agenda tot op het laatste nippertje aangepast worden. Op die manier kunnen de EP-leden zaken bespreken die écht van belang zijn voor het Europese electoraat. Zo hebben EP-leden bijvoorbeeld het gevaar van extreemrechts geweld besproken in de nasleep van de terroristische aanval in het Duitse Halle. Tijdens de plenaire vergadering in oktober hebben de EP-leden ook de Turkse militaire operatie in Noord-Syrië en de impact van het faillissement van Thomas Cook toegevoegd aan de agenda.

De voorzitter van het Parlement of één van de 14 vicevoorzitters leidt de plenaire zittingen.

De spreektijd wordt verdeeld tussen de politieke fracties en is afhankelijk van de grootte van de groep. De grootte bepaalt ook in welke volgorde ze aan bod komen. Via de “catch-the-eye” procedure kunnen parlementariërs die geen spreektijd gekregen hebben gedurende één minuut vrijuit spreken. Parlementariërs kunnen een blauwe kaart omhooghouden om aan te tonen dat ze een vraag willen stellen aan het parlementslid dat aan het woord is, maar die kan op zijn/haar beurt de vraag weigeren.

Stemmen

De voorzitter of vicevoorzitters nemen ook de leiding over elke stemming, wat soms heel snel kan gebeuren, wanneer Europarlementariërs bijvoorbeeld moeten stemmen over honderden aanpassingen als de wetgeving ingewikkeld is. Er zijn bijvoorbeeld héél vaak wijzigingen in de begroting. De stemming vindt meestal plaats rond de middag, na de ochtenddebatten.

Stemprocedures:

  • Handopsteken - dit is de meest gebruikelijke manier van stemmen, waarbij de voorzitter of vicevoorzitter de meerderheid bepaalt
  • Elektronisch - de voorzitter vraagt om een elektronische stemming als het resultaat van het handopsteken onduidelijk is
  • Hoofdelijke stemming (roll call) - alle uitgebrachte stemmen worden geregistreerd en gepubliceerd
  • Geheime stemming (secret ballot) - meestal bij nominaties

Alle plenaire zittingen worden opgenomen zodat ze live, of later, kunnen worden gevolgd.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20191025STO65112