34971, nr. 25 - Amendement Dik-Faber over een delegatiegrondslag voor het uitbreiden van het inspraak- of adviesrecht - Versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Dit amendement op het wetsvoorstel Versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw) werd op 2 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (CU) i. De tekst werd op 4 oktober 2019 gewijzigd.
 
De toelichting van de indiener op het gewijzigde amendement luidt als volgt:
 

De lijst met onderdelen van beleid waarop met het wetsvoorstel inspraakrecht of adviesrecht van toepassing wordt, is niet heel uitgebreid. De regering geeft aan hiermee ruimte te willen laten voor maatwerk. Indiener vindt het van belang om een delegatiegrondslag op te nemen om bij algemene maatregel van bestuur het inspraakrecht of het adviesrecht uit te breiden. Als de evaluatie die na drie jaar wordt uitgevoerd bijvoorbeeld uitwijst dat er behoefte is aan uitbreiding van het inspraak- en adviesrecht, kunnen desgewenst bij algemene maatregel van bestuur aanpassingen worden gedaan. Met het laatste onderdeel van het amendement wordt geregeld dat de nieuwe delegatiegrondslag van artikel 28c, 5a-ste lid, ook wordt toegevoegd aan artikel 16 van de Wet marktordening gezondheidszorg. Bij artikel 115 van de Zorgverzekeringswet is dat al geregeld via de volledige toepassing van artikel 28c. De nieuwe delegatiegrondslag van artikel 28a, 2a-ste lid, valt binnen de opsomming van de zinsnede “28a, eerste tot en met vierde lid” in de artikelen 115 van de Zorgverzekeringswet en artikel 16, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 4 oktober 2019, gewijzigd amendement, nr. 25     KST3497125
Gewijzigd amendement Dik-Faber ter vervanging van nr. 17 over een delegatiegrondslag voor het uitbreiden van het inspraak- of adviesrecht
 

2.

Dossier