34971, nr. 22 - Motie Edgar Mulder over alle voorwaarden bij de zorginkoop verplicht openbaar maken - Versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Deze motie werd op 2 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Edgar Mulder (PVV) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw).
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, alle voorwaarden bij de zorginkoop verplicht openbaar te maken.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 2 oktober 2019, motie, nr. 22     KST3497122
Motie Edgar Mulder over alle voorwaarden bij de zorginkoop verplicht openbaar maken
 

2.

Dossier