34352, nr. 173 - Motie Raemakers c.s. over een niet-vrijblijvend passend aanbod voor mensen in de bijstand - Uitvoering en evaluatie Participatiewet

Deze motie werd op 24 september 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Rens Raemakers (D66) i en was mede ondertekend door Eppo Bruins (CU) i, Chantal Nijkerken-de Haan (VVD) i en René Peters (CDA) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt het kabinet, binnen de bij gemeenten voor participatie beschikbare middelen te verkennen niet langer óf maar hóé gemeenten mensen in de bijstand een niet-vrijblijvend aanbod kunnen doen dat bij hen past, waarbij de sociale activering ten behoeve van de eigen ontwikkeling en de wederkerigheid zoals omschreven in de huidige tegenprestatie goed ingebed zijn;

verzoekt het kabinet tevens, daartoe aan de voorkant met gemeenten afspraken te maken over de gemeenschappelijke opgave om meer mensen uit de bijstand naar een passend aanbod te begeleiden, waarbij breder wordt gekeken naar best practices en alle maatschappelijke kosten en baten voor mensen in de bijstand;

verzoekt het kabinet, voorts als aanbod te beschouwen een baan, een leer-werk- en re-integratietraject, een stage, vrijwilligerswerk, een studie/taalcursus tot ten minste niveau 1F, schuldhulp, mantelzorg onder bepaalde voorwaarden of een traject in de huidige tegenprestatie, waaruit de gemeente de keuze kan maken wat in het individuele geval als best passend aanbod wordt gezien;

verzoekt het kabinet, verder daarbij bijzondere aandacht te hebben voor de positie van alleenstaande ouders met kinderen onder de 4 jaar;

verzoekt het kabinet, ten slotte de Kamer hierover gelijktijdig met de kabinetsreactie op de evaluatie van de taaleis en de tegenprestatie te informeren.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 24 september 2019, motie, nr. 173     KST34352173
Motie Raemakers c.s. over een niet-vrijblijvend passend aanbod voor mensen in de bijstand
 

2.

Dossier