35300, nr. 19 - Motie Jetten c.s. over verhogen van het budget voor de ondersteuning van parlementariërs en de subsidie aan politieke partijen - Miljoenennota 2020

Deze motie werd op 19 september 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Rob Jetten (D66) i en was mede ondertekend door Lodewijk Asscher (PvdA) i, Klaas Dijkhoff (VVD) i, Pieter Heerma (CDA) i, Jesse Klaver (GL) i, Femke Merel van Kooten-Arissen i, Henk Krol (50PLUS) i, Tunahan Kuzu (DENK) i, Gert-Jan Segers (CU) i, Kees van der Staaij (SGP) i en Marianne Thieme (PvdD) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, in de begroting 2020 het budget voor de ondersteuning van parlementariërs structureel met 10 miljoen euro en de subsidie aan politieke partijen tot en met 2024 met 9 miljoen euro per jaar en daarna structureel met 5 miljoen euro te verhogen en de Kamer hierover inclusief budgettaire dekking voor de Algemene Politieke Beschouwingen te informeren, waarbij dekking kan worden gevonden in structurele onderuitputting op de begroting BZK en de inzet van de loon- en prijsbijstelling op de aanvullende post.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 19 september 2019, motie, nr. 19     KST3530019
Motie Jetten c.s. over verhogen van het budget voor de ondersteuning van parlementariërs en de subsidie aan politieke partijen
 

2.

Dossier