35302 NL - wetsvoorstel
Belastingplan 2020

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 18 september 2019 ingediend door de minister van Financiën, Hoekstra i, en de staatssecretaris van Financiën, Snel i.

 

Het eerste voorstel uit een pakket van zes wetsvoorstellen in het Belastingplan 2020. Het regelt veranderingen in de belastingen voor burgers en bedrijven zoals:

  • verhoging van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting;
  • verlaging van de zelfstandigenaftrek;
  • verhoging van het tarief van de eerste schijf in de inkomstenbelasting;
  • invoering van het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting;
  • verlaging van de vennootschapsbelasting;
  • minder fiscale aftrek van rente en kosten voor banken en verzekeraars;
  • verlaging van de verhuurderheffing;
  • verhoging van de tabaksaccijns;
  • verlaging van de btw op e-boeken, digitale kranten en digitale magazines

Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2020. (Zie de memorie van toelichting.)

1.

Volledige titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en 14 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 24 moties en in de Eerste Kamer zeven moties ingediend.

4.

Documenten

(211 stuks)

2 17 september 2019, koninklijke boodschap, nr. 1     KST353021
Koninklijke boodschap
 
2 17 september 2019, voorstel van wet, nr. 2     KST353022
Voorstel van wet
 
2 17 september 2019, memorie van toelichting, nr. 3     KST353023
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.