35306 NL - wetsvoorstel
Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 18 september 2019 ingediend door de staatssecretaris van Financiën.

 

Dit vijfde voorstel van de zes voorstellen uit het pakket Belastingplan 2020 regelt het afschaffen van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting. De aftrek wordt vervangen door een subsidieregeling van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Het is nog niet bekend per wanneer de aftrek vervalt en de subsidieregeling in werking treedt.

Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2020. (Zie de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Belastingplan 2020.)

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven (Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een amendement ingediend.

3.

Documenten

(36 stuks)

2 17 september 2019, koninklijke boodschap, nr. 1     KST353061
Koninklijke boodschap
 
2 17 september 2019, voorstel van wet, nr. 2     KST353062
Voorstel van wet
 
2 17 september 2019, memorie van toelichting, nr. 3     KST353063
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.