Brief regering; Stand van zaken Laurentius Ziekenhuis - Governance in de zorgsector - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 11 december 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

32 012

Governance in de zorgsector

Nr. 45

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juli 2019

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft mij vandaag, dd. 12 juli 2019, geÔnformeerd over het opstappen van de volledige Raad van Toezicht van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. De IGJ heeft mij laten weten dat er sprake is van een bestuursconflict met de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad.

De IGJ heeft nadrukkelijk aangegeven dat er op dit moment geen acute risico's zijn voor de patiŽntveiligheid in het ziekenhuis. De consequentie van het opstappen van de Raad van Toezicht is echter wel dat de randvoorwaarden voor goed bestuur niet meer aanwezig zijn. Om deze reden houdt de IGJ de situatie in het Laurentius Ziekenhuis nauwlettend in de gaten en hebben ze intensief contact met de Raad van Bestuur. Mocht het nodig zijn dan zal de IGJ nadere stappen zetten op het gebied van toezicht en handhaving.

Ik ga er vanuit u op dit moment voldoende geÔnformeerd te hebben. Op het moment dat de ontwikkelingen in het Laurentius Ziekenhuis daar aanleiding toe geven zal ik u hier nader over informeren.

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

kst-32012-45 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 32 012, nr. 45


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.