Tweede Kamer publiceert eindtekst van wetsvoorstel 35210 XII - Wijziging begroting Infrastructuur en Waterstaat 2019 (Voorjaarsnota) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 9 december 2019
kalender
dinsdag 9 juli 2019

Bij wetsvoorstel 35210 XII - Wijziging begroting Infrastructuur en Waterstaat 2019 (Voorjaarsnota) is een eindtekst ondergebracht.