Brief regering; Voortgangsrapportage Ontwikkeling Uitkomstgerichte Zorg 2018-2022 - PatiŽnten- en cliŽntenrechten - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 11 december 2019
kalender

1.

Tekst

31476 PatiŽnten- en cliŽntenrechten

Nr. 28 Brief van de minister voor Medische Zorg

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juli 2019

Bijgaand doe ik u de voortgangsrapportage van de ontwikkeling Uitkomstgerichte Zorg 2018-2022 toekomen1. De voortgangsrapportage beschrijft de acties en resultaten van afgelopen jaar en de wijze waarop de samenwerking met de partijen van het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg is georganiseerd. Ook beschrijf ik welke ambities en resultaten we komend jaar willen realiseren.

Als bijlage bij de voortgangsrapportage stuur ik u:

  • Advies Commissie Governance van Kwaliteitsregistraties;2
  • Beschrijving van de voortgang per programmalijn;3
  • Evaluatie van de subsidieregeling Transparantie door het Zorginstituut;4
  • Transparantiemonitor van Nivel;5
  • Nulmeting voor de beleidsevaluatie van het programma Uitkomstgerichte zorg in het kader van "Lerend Evalueren" (Sira).6

De minister voor Medische Zorg en Sport,

B.J. Bruins

1

   Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

2

   Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

3

   Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

4

   Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

5

   Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

6

   Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl


2.

Bijlagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.